Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Bàn Sơn Audio

5/5 - (2 Vote)
2022-05-10
Tác giả:
Thể loại:
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
20
Lượt nghe: 1969

Tội hộ: Tổ tiên phạm tội, họa lụy hậu nhân, danh viết “tội hộ”. Tội hộ, nam làm nô, nữ làm tì, suốt đời cơ cực. Không được ăn thịt, không được ra đường, không có tương lai!

Lương Tân, xuất thân tội hộ, cha vì lao động khổ sai, lao lực mà chết, nương hàng ngày quần quật, không được rảnh tay.

Quỷ phó của Lương gia lòng nặng ân tình, đã qua ba trăm năm nhưng chưa hề nản chí, tìm tới Lương Tân, mong báo ân hoàn nghĩa.

Tổ tiên của Lương Tân đến tột cùng phạm phải tội gì mà họa lụy toàn gia?

Ngọc thạch song sát, ngọc thạch câu phần, Lương Tân lại được đến lợi ích gì?

Thâm sơn có thiên viên, biết nói tiếng người, cũng chịu Lương gia ân nghĩa, lại đền đáp ra sao?

Xin mời đọc Bàn Sơn để tìm giải đáp.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:41:52
2:
Tap 002 - 05:01:38
3:
Tap 003 - 05:02:13
4:
Tap 004 - 05:19:03
5:
Tap 005 - 05:42:03
6:
Tap 006 - 05:23:05
7:
Tap 007 - 05:09:06
8:
Tap 008 - 05:13:32
9:
Tap 009 - 05:29:36
10:
Tap 010 - 05:19:17
11:
Tap 011 - 05:34:24
12:
Tap 012 - 05:20:11
13:
Tap 013 - 04:58:47
14:
Tap 014 - 05:02:39
15:
Tap 015 - 05:22:54
16:
Tap 016 - 05:16:25
17:
Tap 017 - 05:29:58
18:
Tap 018 - 05:50:39
19:
Tap 019 - 05:57:59
20:
Tap 020 - 05:37:22
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
Nghe thử server VIP