Tiên Hiệp

Kiếm Động Sơn Hà

Thể loại: |
Trạng thái: | tập

Lượt xem: 2.068 – “Ngươi là vạn người chưa chắc có được một luyện kiếm tài năng! Như theo ta tập kiếm, nhiều nhất một vạn năm sau, ngươi có thể vì tuyệt đại Tiên Vương!” Trang Vô Đạo vì kiếm lấy bổng lộc, lấy việc công làm việc riêng đầu cơ học quán vứt bỏ binh khí. Nhưng gặp một cái thần bí hủ kiếm quấn quanh […]

Tiên Hiệp

Ngạo Thế Thần Vương

Thể loại: |
Trạng thái: | tập

Lượt xem: 3.725 – Đại Hoang thế giới , vạn tộc san sát , tông môn đẳng cấp sâm nghiêm , không thể vượt quá , Chân Vũ Tu Giả , tu thân thể , ngưng khí mạch , sinh chân khí , trúc thần thông , tới vô thượng , đứng ngạo nghễ thế gian , thống ngự vạn bờ cõi . Thiếu niên Dương Hàn mặc […]

Tiên Hiệp

Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân A

Thể loại: , |
Trạng thái: | tập

Lượt xem: 3.428 – “Tông chủ, năm nay đại lục tông môn thi đấu, chúng ta tông môn đệ tử lại cầm đệ nhất!” Sở Duyên: “Đá! Đều cho lão tử đá ra tông môn! !” “Tông chủ, không thể lại đá! Trước đó bị đá đi ra đệ tử đều thành lập tu luyện thánh địa, lại đá xuống đi, đại lục thánh địa đều bị chúng […]

Tiên Hiệp

Thiên Cơ Điện

Thể loại: |
Trạng thái: | tập

Lượt xem: 1.914 – ✅✅✅ Tại lịch sử trần ai bên trong, từng có vô số vĩ ngạn thân ảnh khởi lạc. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đem này vô số vĩ đại giẫm tại dưới chân. Bằng vào không chỉ là Vô Song vĩ lực, thêm có vô biên trí tuệ. Đây là một cái người báo thù cố sự, chân chính báo […]

Huyền Huyễn

Thế Giới Hoàn Mỹ

Thể loại: , |
Trạng thái: | tập

Lượt xem: 76.476 – Một hạt bụi có thể lấp biển, một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao, trong nháy mắt ở giữa long trời lỡ đất. Quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, chư thánh tranh bá, loạn khắp đất trời. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm? Một thiếu niên theo trong đất […]

Huyền Huyễn

Tây Du Chi Bát Giới Toàn Năng Hệ Thống

Thể loại: , , |
Trạng thái: | tập

Lượt xem: 4.639 – “Chúc mừng kí chủ, ngươi phao đến Bạch Cốt Tinh, đến kinh nghiệm 66666, Thập Toàn Đại Bổ cốt!” “Chúc mừng kí chủ, ngươi phao đến Xà Tinh, đến kinh nghiệm 166666 điểm” “Chúc mừng kí chủ, ngươi phao đến Thất Tiên Nữ, đến kinh nghiệm 666666, Linh Bảo Thất Tiên Nữ cái yếm!” Sư phụ ngươi yên tâm, mặc kệ là Yêu Nữ […]

Dị Giới

Cuồng Huyết Thiên Ma

Thể loại: , , , , , |
Trạng thái: | tập

Lượt xem: 10.592 – Hắn là một sát thủ nổi tiếng ở thể kỷ 21 nhưng lại bất ngờ tử vong không nghĩ linh hồn sẽ xuyên việt tới dị giới Đáng mừng thay, sau khi xuyên việt, hắn sở hữu một hệ thống tu luyện tối cường, đáng buồn thay,cơ thể mà hắn xuyên vào ấn định hắn là phế nhân.Với khả năng của một sát thủ, […]