Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Cựu Nhật Chi Lục Audio

2.9/5 - (14 Vote)
2023-03-20
Tác giả:
Thể loại:
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
25
Lượt nghe: 2101

Đế vương một lòng chỉ cầu trường sinh tiêu dao, yêu ma hóa người điều khiển giang sơn xã tắc.

Cái này thế giới thu hoạch được quyền lực biện pháp nhanh nhất, chính là bắt lấy các quyền quý trên cổ dây cương.

Mà các quyền quý sợ nhất lực lượng, chính là kia chút giấu ở trong bóng tối yêu, kia chút khó lòng phòng bị ma.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 05:36:34
2:
Tap 002 - 05:46:45
3:
Tap 003 - 05:08:23
4:
Tap 004 - 04:38:10
5:
Tap 005 - 04:27:48
6:
Tap 006 - 04:13:25
7:
Tap 007 - 04:04:57
8:
Tap 008 - 03:56:53
9:
Tap 009 - 03:47:57
10:
Tap 010 - 03:46:22
11:
Tap 011 - 04:03:12
12:
Tap 012 - 04:12:02
13:
Tap 013 - 03:49:18
14:
Tap 014 - 04:04:46
15:
Tap 015 - 04:04:17
16:
Tap 016 - 04:18:28
17:
Tap 017 - 04:05:40
18:
Tap 018 - 04:10:14
19:
Tap 019 - 04:27:07
20:
Tap 020 - 04:20:53
21:
Tap 021 - 04:32:43
22:
Tap 022 - 04:34:53
23:
Tap 023 - 05:02:43
24:
Tap 024 - 05:36:11
25:
Tap 025 - 05:19:25
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
1:
Tap 001