Đan Võ Thần Tôn

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập: 54
Trạng thái:
Lượt nghe: 32068
【Tháng: 7115】【Tuần: 3997】【Ngày: 547
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:03:43
2:
Tap 002 - 03:02:44
3:
Tap 003 - 03:00:58
4:
Tap 004 - 03:04:42
5:
Tap 005 - 03:02:28
6:
Tap 006 - 02:52:51
7:
Tap 007 - 02:45:06
8:
Tap 008 - 02:30:03
9:
Tap 009 - 02:48:32
10:
Tap 010 - 02:30:36
11:
Tap 011 - 02:34:12
12:
Tap 012 - 02:34:54
13:
Tap 013 - 02:33:42
14:
Tap 014 - 02:40:17
15:
Tap 015 - 02:29:26
16:
Tap 016 - 02:45:38
17:
Tap 017 - 02:49:29
18:
Tap 018 - 02:26:33
19:
Tap 019 - 02:23:03
20:
Tap 020 - 02:46:51
21:
Tap 021 - 02:35:23
22:
Tap 022 - 02:34:42
23:
Tap 023 - 02:27:56
24:
Tap 024 - 02:28:26
25:
Tap 025 - 02:41:05
26:
Tap 026 - 03:03:47
27:
Tap 027 - 03:01:02
28:
Tap 028 - 03:03:50
29:
Tap 029 - 03:03:09
30:
Tap 030 - 02:55:16
31:
Tap 031 - 02:56:25
32:
Tap 032 - 03:08:59
33:
Tap 033 - 03:02:08
34:
Tap 034 - 02:58:12
35:
Tap 035 - 03:15:10
36:
Tap 036 - 02:56:26
37:
Tap 037 - 03:00:31
38:
Tap 038 - 02:48:43
39:
Tap 039 - 05:46:05
40:
Tap 040 - 05:37:56
41:
Tap 041 - 05:22:09
42:
Tap 042 - 04:23:50
43:
Tap 043 - 04:41:06
44:
Tap 044 - 05:20:12
45:
Tap 045 - 05:00:50
46:
Tap 046 - 05:08:56
47:
Tap 047 - 05:34:15
48:
Tap 048 - 05:39:47
49:
Tap 049 - 05:25:44
50:
Tap 050 - 04:53:23
51:
Tap 051 - 04:31:17
52:
Tap 052 - 05:05:13
53:
Tap 053 - 04:38:37
54:
Tap 054 - 04:19:26

Player ID does not exist!
– Thương Khung đại lục, võ giả tu đạo cung, Đạo cung nuôi mệnh hồn.
Thiếu niên Diệp Tinh Hà, kỳ tài ngút trời, thức tỉnh cửu phẩm mệnh hồn: Long Văn Tử Kim Đỉnh!
Thành trẻ tuổi nhất Luyện Đan sư.

Lại bị Kỳ huynh ghen ghét, đoạt hắn mệnh hồn, biến thành phế nhân!
Lại ngoài ý muốn thức tỉnh đạo thứ chín Thần cấp mệnh hồn!
Từ đó nghịch thiên quật khởi, thành tựu một đời đan võ chí tôn!