Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Đạo Tâm Chủng Ma Audio

3.9/5 - (23 Vote)
2020-07-13
Tác giả:
Thể loại:
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
41
Lượt nghe: 10663

– Công tử vương hầu thế gia nhưng thiên phú luyện võ quá kém, chỉ có thể bỏ võ theo văn lại bị chính em mình hại, đánh rơi xuống biển được Ma Tôn truyền thừa công pháp tuyệt thế, cùng bí quyết tán gái phong phú. Ma Tôn dùng chính bản thân mình làm đỉnh lô vì hắn ngưng tụ ra ma chủng, tu luyện Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp, Thất Tình Lục Dục đại pháp cùng Chiến Thiên Đấu Địa đại pháp.

Người có ba hồn bảy phách chưởng quản tất cả tâm tình cùng dục vọng, cho nên muốn tu luyện Thất Tình Lục Dục đại pháp này đầu tiên chính là đem ba hồn bảy phách đánh nát, hóa thành mười ba ma đầu Thất Tình Lục Dục. Chỉ cần thành công, như vậy về sau mười ba ma đầu Thất Tình Lục Dục này có thể không ngừng thôn phệ các loại tâm tình cùng dục vọng của người tu luyện để lớn mạnh chính mình.Cùng với Chiến Thiên Đấu Địa đại pháp rèn thân luyện thể, hắn dùng tư chất kinh tài tuyệt diễm tung hoành thiên hạ, thành tựu bá chủ Chí Tôn Đạo Ma!

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:11:25
2:
Tap 002 - 04:50:56
3:
Tap 003 - 05:10:06
4:
Tap 004 - 05:10:45
5:
Tap 005 - 05:10:15
6:
Tap 006 - 05:06:01
7:
Tap 007 - 04:57:59
8:
Tap 008 - 05:00:10
9:
Tap 009 - 04:59:01
10:
Tap 010 - 05:00:03
11:
Tap 011 - 05:01:02
12:
Tap 012 - 05:02:38
13:
Tap 013 - 05:06:38
14:
Tap 014 - 05:26:03
15:
Tap 015 - 05:19:02
16:
Tap 016 - 05:14:48
17:
Tap 017 - 05:05:12
18:
Tap 018 - 05:13:00
19:
Tap 019 - 05:09:44
20:
Tap 020 - 05:04:02
21:
Tap 021 - 05:06:25
22:
Tap 022 - 05:14:53
23:
Tap 023 - 05:18:43
24:
Tap 024 - 05:06:11
25:
Tap 025 - 05:10:00
26:
Tap 026 - 05:13:50
27:
Tap 027 - 05:20:11
28:
Tap 028 - 05:16:28
29:
Tap 029 - 05:28:02
30:
Tap 030 - 05:26:53
31:
Tap 031 - 05:11:26
32:
Tap 032 - 05:00:39
33:
Tap 033 - 04:53:05
34:
Tap 034 - 05:20:58
35:
Tap 035 - 05:32:16
36:
Tap 036 - 05:31:53
37:
Tap 037 - 05:29:05
38:
Tap 038 - 05:32:09
39:
Tap 039 - 05:29:44
40:
Tap 040 - 05:31:31
41:
Tap 041 - 05:54:34
Nghe thử server VIP
Truyện Đạo Tâm Chủng Ma Audio thuộc thể loại của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ , với số tập là 41. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Đạo Tâm Chủng Ma tại đây: