Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La

Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại:
Số tập: 20
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Bị ấn nhầm QC => Đợi 30s để hết Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:17:15
2:
Tap 002 - 04:13:33
3:
Tap 003 - 04:32:41
4:
Tap 004 - 04:24:05
5:
Tap 005 - 04:19:41
6:
Tap 006 - 04:43:36
7:
Tap 007 - 04:35:03
8:
Tap 008 - 04:23:22
9:
Tap 009 - 04:33:20
10:
Tap 010 - 04:36:52
11:
Tap 011 - 04:26:45
12:
Tap 012 - 05:10:22
13:
Tap 013 - 05:21:31
14:
Tap 014 - 05:16:13
15:
Tap 015 - 04:54:06
16:
Tap 016 - 04:36:14
17:
Tap 017 - 04:40:02
18:
Tap 018 - 04:46:11
19:
Tap 019 - 04:58:49
20:
Tap 020 - 05:10:29


Player ID does not exist!

Lâm Dạ, xuất thân từ Thánh Hồn thôn, thân mang ngọc bội thần bí.

Từ nhỏ liền thu được chí cường công pháp Cửu Dương Thần Công, võ hồn giác tỉnh thời điểm càng là thức tỉnh ra xưa nay chưa từng có tam sinh võ hồn!

Từ Thánh Hồn thôn đi ra, Lâm Dạ gia nhập Võ Hồn Điện, trở thành thánh tử, chiến Đường Tam, nện cặn bã nam, chém đại sư, hủy Lam Bá, diệt Hạo Thiên, kết minh hồn thú, chinh phạt chúng thần!

Từ Đấu La đại lục đến Đấu Phá Thương Khung.

Đời này, Võ Hồn Điện nhất định quân lâm thiên hạ!