Đế Quốc Bại Gia Tử

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 45
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nghe truyện bị lag? => Bấm vào đây!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:46:06
2:
Tap 002 - 05:16:09
3:
Tap 003 - 05:01:06
4:
Tap 004 - 04:49:26
5:
Tap 005 - 04:48:50
6:
Tap 006 - 04:19:30
7:
Tap 007 - 04:25:57
8:
Tap 008 - 04:13:36
9:
Tap 009 - 04:06:33
10:
Tap 010 - 04:09:47
11:
Tap 011 - 04:16:49
12:
Tap 012 - 03:57:47
13:
Tap 013 - 04:02:25
14:
Tap 014 - 04:00:51
15:
Tap 015 - 04:02:01
16:
Tap 016 - 05:07:55
17:
Tap 017 - 05:17:44
18:
Tap 018 - 05:11:56
19:
Tap 019 - 05:05:27
20:
Tap 020 - 05:27:35
21:
Tap 021 - 05:12:10
22:
Tap 022 - 05:16:44
23:
Tap 023 - 04:48:14
24:
Tap 024 - 05:10:49
25:
Tap 025 - 05:20:56
26:
Tap 026 - 05:23:10
27:
Tap 027 - 05:23:48
28:
Tap 028 - 05:09:23
29:
Tap 029 - 04:56:32
30:
Tap 030 - 04:46:05
31:
Tap 031 - 05:36:57
32:
Tap 032 - 05:26:04
33:
Tap 033 - 05:28:11
34:
Tap 034 - 05:14:41
35:
Tap 035 - 04:42:44
36:
Tap 036 - 04:35:58
37:
Tap 037 - 05:10:43
38:
Tap 038 - 05:23:42
39:
Tap 039 - 05:23:20
40:
Tap 040 - 05:38:59
41:
Tap 041 - 05:25:22
42:
Tap 042 - 05:18:30
43:
Tap 043 - 05:16:05
44:
Tap 044 - 05:06:43
45:
Tap 045 - 05:34:41


Player ID does not exist!
Thế kỷ hai mươi mốt sinh viên Vương Khang hồn xuyên lịch sử cổ đại, trở thành bá tước phủ lên phá của thiếu gia. Đời trước nghèo quá, đời này chỉ muốn vợ trẻ đẹp đẹp quyến, sống mơ mơ màng màng, cuộc sống thoải mái làm một cái mông phối hợp sống qua ngày bại gia tử. Nhưng chưa từng nghĩ gia tộc nguy cơ tứ phía, ngoại giới phiền toái không ngừng…

Vì vậy bất đắc dĩ Vương Khang đi lên quật khởi đường, phá của bại ra gia tài bạc triệu, phá của bại ra đế quốc nghiệp bá. . . . Mà ta thì phải làm cái này đế quốc mạnh nhất bại gia tử!