Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Đế Vũ Đại Hệ Thống Audio

4/5 - (4 Vote)
2022-05-21
Tác giả:
Thể loại:
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
15
Lượt nghe: 3061

Một cái dị giới thiếu niên, như thế nào ở gió tanh mưa máu lấy võ vi tôn thế giới lớn trên xông ra một mảnh thuộc với thiên địa của mình.

Một cái hèn mọn con kiến hôi, như thế nào bằng vào mình không ngừng cố gắng ở hệ thống phụ trợ thành công nhảy ra thiên địa trói buộc, đi lên bất tử con đường.

Đế đường cuối ai là đỉnh, vừa gặp không mới đạo thành không trung.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:32:17
2:
Tap 002 - 04:16:08
3:
Tap 003 - 04:23:31
4:
Tap 004 - 04:23:41
5:
Tap 005 - 04:37:51
6:
Tap 006 - 04:32:25
7:
Tap 007 - 04:12:31
8:
Tap 008 - 04:10:14
9:
Tap 009 - 04:26:11
10:
Tap 010 - 04:07:16
11:
Tap 011 - 03:13:49
12:
Tap 012 - 03:14:54
13:
Tap 013 - 03:46:16
14:
Tap 014 - 03:56:05
15:
Tap 015 - 04:07:53
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
Nghe thử server VIP