Dị Giới Hối Đoái Cuồng Nhân

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 10
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 06:56:13
2:
Tap 002 - 06:03:05
3:
Tap 003 - 06:05:26
4:
Tap 004 - 06:16:36
5:
Tap 005 - 06:19:38
6:
Tap 006 - 06:38:56
7:
Tap 007 - 06:26:22
8:
Tap 008 - 05:52:17
9:
Tap 009 - 06:06:10
10:
Tap 010 - 05:35:18


Player ID does not exist!

Tỉnh dậy, Giang Hàn đi tới 1 cái thượng võ đại lục, ở đây quần hùng cùng nổi lên, thực lực vi tôn!

1 cái thần kỳ hối đoái hệ thống, cấu kết tu chân thế giới, thế giới ma pháp, thế giới võ hiệp, máy móc thế giới…

Nếu muốn công pháp, vũ kỹ, vũ khí?

Dễ nói! Thiên địa linh vật, kỳ trân dị thú, chỉ cần ngươi có đầy đủ thứ tốt để đổi, chuyện gì cũng dễ nói!

Gì? Muốn cướp?

, đạn hạt nhân tập trung mục tiêu, bắn cho ta chết hắn!

Giang Hàn ngồi chồm hổm dưới đất, cười ánh mắt của biến thành một đường may, tưởng tượng thấy bản thân ngưu bức lên tràng cảnh, vẻ mặt YY kéo ra đổi giới diện…

“Tính toán một chút, khi nào khả năng đổi đạn hạt nhân?”

“Đang tính toán… Tính toán hoàn tất, y theo chủ nhân hiện nay tài lực, chí ít cần 10000 năm!”

“A phốc…” Giang Hàn một ngụm lão huyết văng cái thiên hôn địa ám…