Hoành Đẩy Từ Rút Đao Bắt Đầu

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập:
Trạng thái:

Ba trăm năm trước, linh khí sống lại .

Lâm Thự Quang trọng sinh giác tỉnh, theo rút đao bắt đầu, chinh chiến tứ phương .

[Đánh chết thành công, cướp đoạt 100.000 tạp huyết khí giá trị] Trình phát Audio:
Tập 1-20
Tập 21-40