Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Hồng Mông Thiên Đế Audio

3.9/5 - (62 Vote)
2023-04-09
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
151 3 tập mới
Lượt nghe: 60582

– Mười vạn năm trước, Nhân tộc tại Tiên Ma đại lục phát triển đến thời kỳ đỉnh phong, tổng cộng có chín đại thánh địa, phân biệt nắm trong tay chín đại truyền thừa Thiên Thư.
Một trận đột nhiên xuất hiện thiên địa biến đổi lớn, Tiên Ma đại lục nhận tính hủy diệt đả kích, thiên băng địa liệt, sinh linh đồ thán, trong đó lấy Nhân tộc tổn thất thảm trọng nhất, bảy đại thánh địa hủy diệt, truyền thừa từ đây đoạn tuyệt, Cửu Đại Thiên Thư cận tồn hai bộ.

Thiếu niên Lăng Phong, đằng không xuất thế, giết Thần Ma, nghịch Cửu Thiên, chiến Lục Đạo Luân Hồi, dẫn đầu Nhân tộc trở lại đỉnh phong, chấp chưởng Hồng Mông đại đạo.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 03:48:04
2:
Tap 002 - 03:24:22
3:
Tap 003 - 03:27:27
4:
Tap 004 - 03:25:50
5:
Tap 005 - 03:23:31
6:
Tap 006 - 03:21:16
7:
Tap 007 - 03:21:29
8:
Tap 008 - 03:20:01
9:
Tap 009 - 03:20:01
10:
Tap 010 - 03:18:51
11:
Tap 011 - 03:21:09
12:
Tap 012 - 03:18:52
13:
Tap 013 - 03:20:18
14:
Tap 014 - 03:21:29
15:
Tap 015 - 03:21:00
16:
Tap 016 - 03:20:16
17:
Tap 017 - 03:20:30
18:
Tap 018 - 03:19:17
19:
Tap 019 - 03:21:22
20:
Tap 020 - 03:23:20
21:
Tap 021 - 03:21:37
22:
Tap 022 - 03:23:47
23:
Tap 023 - 03:22:30
24:
Tap 024 - 03:23:18
25:
Tap 025 - 03:22:23
26:
Tap 026 - 03:22:18
27:
Tap 027 - 03:20:25
28:
Tap 028 - 03:22:17
29:
Tap 029 - 03:22:52
30:
Tap 030 - 03:21:22
31:
Tap 031 - 03:19:20
32:
Tap 032 - 03:22:00
33:
Tap 033 - 03:21:58
34:
Tap 034 - 03:21:59
35:
Tap 035 - 03:20:02
36:
Tap 036 - 03:28:51
37:
Tap 037 - 03:24:05
38:
Tap 038 - 03:27:20
39:
Tap 039 - 03:24:22
40:
Tap 040 - 03:21:39
41:
Tap 041 - 03:22:39
42:
Tap 042 - 03:27:22
43:
Tap 043 - 03:26:04
44:
Tap 044 - 03:23:17
45:
Tap 045 - 03:19:45
46:
Tap 046 - 03:23:38
47:
Tap 047 - 03:20:49
48:
Tap 048 - 03:22:44
49:
Tap 049 - 03:21:21
50:
Tap 050 - 03:21:19
51:
Tap 051 - 03:26:50
52:
Tap 052 - 03:23:56
53:
Tap 053 - 03:22:53
54:
Tap 054 - 03:22:55
55:
Tap 055 - 03:26:12
56:
Tap 056 - 03:21:59
57:
Tap 057 - 03:24:55
58:
Tap 058 - 03:26:41
59:
Tap 059 - 03:33:02
60:
Tap 060 - 03:20:56
61:
Tap 061 - 03:34:10
62:
Tap 062 - 03:34:18
63:
Tap 063 - 03:25:15
64:
Tap 064 - 03:28:52
65:
Tap 065 - 03:23:11
66:
Tap 066 - 03:24:55
67:
Tap 067 - 03:25:11
68:
Tap 068 - 03:20:17
69:
Tap 069 - 03:21:31
70:
Tap 070 - 03:21:26
71:
Tap 071 - 03:22:16
72:
Tap 072 - 05:01:07
73:
Tap 073 - 05:02:03
74:
Tap 074 - 05:00:44
75:
Tap 075 - 05:04:27
76:
Tap 076 - 05:11:52
77:
Tap 077 - 05:18:41
78:
Tap 078 - 05:24:46
79:
Tap 079 - 05:16:32
80:
Tap 080 - 05:16:12
81:
Tap 081 - 05:14:05
82:
Tap 082 - 04:58:59
83:
Tap 083 - 04:39:48
84:
Tap 084 - 04:44:23
85:
Tap 085 - 04:48:53
86:
Tap 086 - 04:46:36
87:
Tap 087 - 04:42:52
88:
Tap 088 - 04:58:13
89:
Tap 089 - 05:01:36
90:
Tap 090 - 04:46:04
91:
Tap 091 - 04:41:50
92:
Tap 092 - 04:46:42
93:
Tap 093 - 05:04:03
94:
Tap 094 - 05:04:33
95:
Tap 095 - 04:55:55
96:
Tap 096 - 04:48:37
97:
Tap 097 - 04:44:45
98:
Tap 098 - 04:51:55
99:
Tap 099 - 04:47:28
100:
Tap 100 - 05:00:59
101:
Tap 101 - 04:49:32
102:
Tap 102 - 04:41:46
103:
Tap 103 - 05:02:19
104:
Tap 104 - 04:49:38
105:
Tap 105 - 05:14:14
106:
Tap 106 - 05:16:27
107:
Tap 107 - 05:07:27
108:
Tap 108 - 05:07:48
109:
Tap 109 - 04:49:06
110:
Tap 110 - 04:48:03
111:
Tap 111 - 04:44:14
112:
Tap 112 - 04:48:23
113:
Tap 113 - 04:49:43
114:
Tap 114 - 04:51:36
115:
Tap 115 - 04:43:01
116:
Tap 116 - 04:54:50
117:
Tap 117 - 04:39:51
118:
Tap 118 - 04:51:10
119:
Tap 119 - 04:48:00
120:
Tap 120 - 05:02:12
121:
Tap 121 - 04:58:39
122:
Tap 122 - 05:06:04
123:
Tap 123 - 05:12:23
124:
Tap 124 - 05:03:01
125:
Tap 125 - 04:49:52
126:
Tap 126 - 04:24:52
127:
Tap 127 - 04:54:05
128:
Tap 128 - 04:42:35
129:
Tap 129 - 04:45:43
130:
Tap 130 - 04:27:22
131:
Tap 131 - 04:39:50
132:
Tap 132 - 04:30:30
133:
Tap 133 - 04:44:54
134:
Tap 134 - 04:47:30
135:
Tap 135 - 04:48:24
136:
Tap 136 - 04:29:25
137:
Tap 137 - 04:24:09
138:
Tap 138 - 04:34:40
139:
Tap 139 - 04:48:20
140:
Tap 140 - 04:29:16
141:
Tap 141 - 04:27:33
142:
Tap 142 - 04:43:02
143:
Tap 143 - 04:58:27
144:
Tap 144 - 05:41:52
145:
Tap 145 - 05:23:51
146:
Tap 146 - 04:41:30
147:
Tap 147 - 04:47:51
148:
Tap 148 - 05:13:26
149:
Tap 149 - 04:01:39
150:
Tap 150 - 04:19:55
151:
Tap 151 - 04:05:38
1:
Tap 001
Truyện Hồng Mông Thiên Đế Audio thuộc thể loại , của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ , với số tập là 151. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Hồng Mông Thiên Đế tại đây: