Ma Điện Điện Chủ

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 10
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:02:33
2:
Tap 002 - 04:57:40
3:
Tap 003 - 04:54:47
4:
Tap 004 - 04:53:23
5:
Tap 005 - 04:44:49
6:
Tap 006 - 04:40:49
7:
Tap 007 - 04:35:46
8:
Tap 008 - 04:29:21
9:
Tap 009 - 04:26:39
10:
Tap 010 - 04:48:24


Player ID does not exist!

Triều đình Bắc Đình Vương, ma điện chi điện chủ.
Một đời ma điện điện chủ truyền kỳ con đường