Mạt Thế Ma Thần Du Hí

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập: 40
Trạng thái:
Lượt nghe: 2670
【Tháng: 106】【Tuần: 30】【Ngày: 10
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:24:55
2:
Tap 002 - 03:51:20
3:
Tap 003 - 03:36:08
4:
Tap 004 - 03:46:30
5:
Tap 005 - 03:32:01
6:
Tap 006 - 04:24:47
7:
Tap 007 - 04:24:56
8:
Tap 008 - 04:30:42
9:
Tap 009 - 04:36:43
10:
Tap 010 - 04:31:30
11:
Tap 011 - 04:14:52
12:
Tap 012 - 04:30:47
13:
Tap 013 - 04:16:20
14:
Tap 014 - 04:07:31
15:
Tap 015 - 04:07:38
16:
Tap 016 - 04:16:37
17:
Tap 017 - 04:12:23
18:
Tap 018 - 04:13:30
19:
Tap 019 - 04:27:41
20:
Tap 020 - 04:37:21
21:
Tap 021 - 04:31:54
22:
Tap 022 - 04:13:21
23:
Tap 023 - 04:12:45
24:
Tap 024 - 04:36:24
25:
Tap 025 - 04:18:34
26:
Tap 026 - 04:13:41
27:
Tap 027 - 04:23:57
28:
Tap 028 - 04:15:40
29:
Tap 029 - 04:25:37
30:
Tap 030 - 04:38:53
31:
Tap 031 - 04:41:28
32:
Tap 032 - 04:43:00
33:
Tap 033 - 04:51:36
34:
Tap 034 - 04:51:16
35:
Tap 035 - 04:43:54
36:
Tap 036 - 04:41:47
37:
Tap 037 - 04:33:42
38:
Tap 038 - 04:49:36
39:
Tap 039 - 05:09:06
40:
Tap 040 - 05:07:12
Player ID does not exist!

Toàn bộ Địa Cầu đã trở thành một cái du hí sân thi đấu, muốn tại đây tàn khốc mạt nhật sinh tồn được, chỉ có cầm lấy vũ khí trong tay, không ngừng chiến đấu, đánh quái thăng cấp, không ngừng cường hóa chính mình. Đường Thiên trải qua không ngừng cố gắng, chung cực đẩy ngã trên địa cầu trăm cấp chung cực BOOS, phát hiện đây chỉ là đả thông đệ một tấm bản đồ mà thôi.

Xem Đường Thiên trèo lên đỉnh tàn khốc Địa Cầu sân thi đấu, dẫn đầu chủng tộc tranh hùng tuyệt vọng chủng tộc tranh phách tràng, chung cực đánh xuyên qua địa ngục Thần Ma du hí tràng. . . ———— Mạt Thế chỉ là bắt đầu. .