Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Mỹ Mạn Chi Đạo Môn Tu Sĩ Audio

3.9/5 - (19 Vote)
2022-11-13
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
98 20 tập mới
Lượt nghe: 3984

– Đây là một cái Đạo môn tu sĩ tại Marvel thế giới bên trong lăn lộn phong sinh thủy khởi cố sự, mỹ nữ, tiền tài, anh hùng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.
cảnh giới tu hành đại thể chia làm Tập Khí cảnh, Tâm Động cảnh, Dung Hợp cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh, Nguyên Thần cảnh, sáu cái cảnh giới.
Tập Khí cảnh, Tâm Động cảnh cùng Dung Hợp cảnh vì Hậu Thiên tam cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh cùng Nguyên Thần cảnh hợp làm Tiên Thiên tam cảnh

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 03:44:53
2:
Tap 002 - 03:48:31
3:
Tap 003 - 03:31:30
4:
Tap 004 - 03:41:00
5:
Tap 005 - 03:44:05
6:
Tap 006 - 03:48:07
7:
Tap 007 - 03:45:59
8:
Tap 008 - 03:45:16
9:
Tap 009 - 03:45:01
10:
Tap 010 - 03:47:15
11:
Tap 011 - 03:49:29
12:
Tap 012 - 03:47:33
13:
Tap 013 - 03:50:45
14:
Tap 014 - 03:52:47
15:
Tap 015 - 03:58:17
16:
Tap 016 - 03:58:39
17:
Tap 017 - 04:05:28
18:
Tap 018 - 04:07:40
19:
Tap 019 - 04:06:37
20:
Tap 020 - 03:59:40
21:
Tap 021 - 04:01:56
22:
Tap 022 - 04:00:13
23:
Tap 023 - 04:05:09
24:
Tap 024 - 04:03:38
25:
Tap 025 - 04:04:33
26:
Tap 026 - 04:04:52
27:
Tap 027 - 04:04:52
28:
Tap 028 - 04:06:04
29:
Tap 029 - 04:06:26
30:
Tap 030 - 04:03:54
31:
Tap 031 - 04:00:46
32:
Tap 032 - 04:02:05
33:
Tap 033 - 04:05:38
34:
Tap 034 - 04:03:37
35:
Tap 035 - 04:04:30
36:
Tap 036 - 04:01:27
37:
Tap 037 - 04:02:48
38:
Tap 038 - 04:05:47
39:
Tap 039 - 04:00:09
40:
Tap 040 - 03:57:00
41:
Tap 041 - 03:58:54
42:
Tap 042 - 04:01:48
43:
Tap 043 - 04:00:25
44:
Tap 044 - 04:00:13
45:
Tap 045 - 03:59:04
46:
Tap 046 - 04:01:56
47:
Tap 047 - 04:01:30
48:
Tap 048 - 03:58:31
49:
Tap 049 - 03:54:53
50:
Tap 050 - 04:02:57
51:
Tap 051 - 04:08:02
52:
Tap 052 - 04:12:20
53:
Tap 053 - 04:08:51
54:
Tap 054 - 04:09:39
55:
Tap 055 - 04:07:25
56:
Tap 056 - 04:04:56
57:
Tap 057 - 04:06:24
58:
Tap 058 - 04:05:58
59:
Tap 059 - 04:05:10
60:
Tap 060 - 04:10:16
61:
Tap 061 - 04:11:07
62:
Tap 062 - 04:00:55
63:
Tap 063 - 04:01:43
64:
Tap 064 - 03:58:31
65:
Tap 065 - 03:58:14
66:
Tap 066 - 03:55:58
67:
Tap 067 - 03:59:04
68:
Tap 068 - 04:04:53
69:
Tap 069 - 04:08:53
70:
Tap 070 - 04:06:04
71:
Tap 071 - 04:03:42
72:
Tap 072 - 04:03:13
73:
Tap 073 - 03:45:49
74:
Tap 074 - 04:06:15
75:
Tap 075 - 04:02:53
76:
Tap 076 - 04:10:05
77:
Tap 077 - 04:05:23
78:
Tap 078 - 04:44:56
79:
Tap 079 - 04:54:55
80:
Tap 080 - 05:07:24
81:
Tap 081 - 04:53:48
82:
Tap 082 - 05:10:52
83:
Tap 083 - 05:01:06
84:
Tap 084 - 04:44:25
85:
Tap 085 - 04:44:13
86:
Tap 086 - 04:43:32
87:
Tap 087 - 04:47:00
88:
Tap 088 - 04:57:05
89:
Tap 089 - 04:48:49
90:
Tap 090 - 04:51:54
91:
Tap 091 - 04:36:26
92:
Tap 092 - 04:38:51
93:
Tap 093 - 04:45:42
94:
Tap 094 - 05:01:30
95:
Tap 095 - 05:05:12
96:
Tap 096 - 05:01:01
97:
Tap 097 - 05:13:13
98:
Tap 098 - 04:57:17
1:
Tap 001
Truyện Mỹ Mạn Chi Đạo Môn Tu Sĩ Audio thuộc thể loại , của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ , với số tập là 98. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Mỹ Mạn Chi Đạo Môn Tu Sĩ tại đây: