Phàm Nhân Tu Tiên phần 2: Tiên Giới Thiên

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 37
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 07:55:55
2:
Tap 002 - 09:10:36
3:
Tap 003 - 09:37:07
4:
Tap 004 - 09:43:38
5:
Tap 005 - 09:47:11
6:
Tap 006 - 09:12:35
7:
Tap 007 - 09:30:26
8:
Tap 008 - 09:32:43
9:
Tap 009 - 10:01:14
10:
Tap 010 - 10:14:24
11:
Tap 011 - 09:12:37
12:
Tap 012 - 09:12:41
13:
Tap 013 - 09:22:53
14:
Tap 014 - 09:19:41
15:
Tap 015 - 09:29:00
16:
Tap 016 - 10:07:40
17:
Tap 017 - 09:18:33
18:
Tap 018 - 09:36:58
19:
Tap 019 - 09:48:03
20:
Tap 020 - 04:52:20
21:
Tap 021 - 04:45:00
22:
Tap 022 - 04:52:44
23:
Tap 023 - 04:44:11
24:
Tap 024 - 05:20:00
25:
Tap 025 - 05:14:00
26:
Tap 026 - 05:18:33
27:
Tap 027 - 05:20:48
28:
Tap 028 - 05:11:37
29:
Tap 029 - 05:15:34
30:
Tap 030 - 04:56:40
31:
Tap 031 - 04:39:29
32:
Tap 032 - 04:13:16
33:
Tap 033 - 04:50:27
34:
Tap 034 - 05:00:01
35:
Tap 035 - 04:59:06
36:
Tap 036 - 05:05:40
37:
Tap 037 - 03:48:03


Player ID does not exist!
Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi
Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển

Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn.
《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh đảo Tiên Giới, một tiểu tử người phàm tu tiên đến cảnh giới Bất Diệt trong truyền thuyết.