Số Hiệu 09

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 15
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nghe truyện bị lag? => Bấm vào đây!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:15:59
2:
Tap 002 - 03:58:46
3:
Tap 003 - 03:56:27
4:
Tap 004 - 03:49:01
5:
Tap 005 - 03:54:45
6:
Tap 006 - 03:55:37
7:
Tap 007 - 03:50:50
8:
Tap 008 - 03:39:07
9:
Tap 009 - 03:50:49
10:
Tap 010 - 03:49:42
11:
Tap 011 - 03:55:58
12:
Tap 012 - 03:50:28
13:
Tap 013 - 03:55:19
14:
Tap 014 - 03:58:38
15:
Tap 015 - 03:59:15


Player ID does not exist!

Đây là một cái thần bí siêu năng thế giới.

Ở chỗ này, mỗi người đều có một loại siêu năng nguyên tố.

Nhưng mà, làm Hàn Phong xuất hiện ở cái thế giới này, làm linh hồn siêu năng nguyên tố cùng thân thể siêu năng nguyên tố giao hòa…

Một cỗ lực lượng thần bí, ra đời.

main xuyên qua thế giới siêu năng giả, dị năng của main số hiệu 110(cùi pắp) , main bị giết ngay từ chương 1 sau đó thức tỉnh năng lực mới (số hiệu 69)