Ta, Kimimaro, Muốn Trường Sinh

Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại:
Số tập: 10
Trạng thái:
Lượt nghe: 1030
【Tháng: 48】【Tuần: 5】【Ngày: 2
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:50:33
2:
Tap 002 - 03:41:42
3:
Tap 003 - 03:39:00
4:
Tap 004 - 03:46:53
5:
Tap 005 - 03:43:48
6:
Tap 006 - 03:54:30
7:
Tap 007 - 03:53:06
8:
Tap 008 - 03:54:00
9:
Tap 009 - 03:52:30
10:
Tap 010 - 03:58:16
Player ID does not exist!

Trọng sinh Kimimaro, thu được cơ quan du lịch thời không trợ giúp, chụp ảnh chung người, cảnh, sự kiện lớn đều có thể thu được tương ứng khen thưởng.

Kimimaro: Có thể có thể trường sinh?

Cơ quan du lịch thời không: Không thể.

Kimimaro: Vẫn phải là dựa vào chính ta sống tiếp.