Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Ta Thành Gia Tộc Lão Tổ Tông Audio

3.6/5 - (38 Vote)
2022-10-22
Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
15
Lượt nghe: 12581

Lâm Sách thật vừa đúng lúc đã xuyên qua đến thế giới khác một cái tắt thở lão tổ trên người, vốn cho là mình vừa xuyên qua muốn một mệnh ô hô. Lại ngoài ý muốn kích hoạt lên hệ thống, phản lão hoàn đồng.

Công pháp lão tổ ta cái gì cần có đều có. Tăng cao tu vi tới để lão tổ ta sờ sờ tay của ngươi tướng. Vân gia lại tới đảo loạn tới để lão tổ giúp các ngươi tăng lên tăng thực lực lên đánh lại!

Cảnh giới: Tôi Thể Cảnh, Tiên Thiên Cảnh, Tông Sư Cảnh, Thông Huyền Cảnh, Hóa Thần Cảnh, Phá Hư Cảnh, Thiên Đấu Cảnh, Võ Thần Cảnh…Mỗi một cấp bậc đều phân làm thập trọng.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 03:08:18
2:
Tap 002 - 03:51:25
3:
Tap 003 - 05:38:35
4:
Tap 004 - 04:51:13
5:
Tap 005 - 03:53:27
6:
Tap 006 - 04:09:16
7:
Tap 007 - 04:23:30
8:
Tap 008 - 04:28:21
9:
Tap 009 - 04:23:12
10:
Tap 010 - 04:14:43
11:
Tap 011 - 03:40:22
12:
Tap 012 - 04:30:06
13:
Tap 013 - 05:40:20
14:
Tap 014 - 05:30:39
15:
Tap 015 - 04:27:13
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
1:
Tap 001