Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Tối Cường Thần Y Hỗn Đô Thị Audio

3.9/5 - (51 Vote)
2024-04-09
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
162 50 tập mới
Lượt nghe: 29747

– Ôm nữ Tổng Giám Đốc vị hôn thê, không ngờ bạn thân lại yêu chính mình. Vốn cho rằng điệu thấp qua bệnh viện cộng đồng, nào ngờ y tá hai mắt lại hiện đào tâm! Làm qua Binh Vương, lại là Thần Y, kiêm chức tu chân, một đường trà trộn đô thị, một đường mỹ nữ cuồng thu.

Ta vận đào hoa, vận không ngừng, làm soái ca quá mệt mỏi!

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 03:19:29
2:
Tap 002 - 03:23:13
3:
Tap 003 - 03:24:45
4:
Tap 004 - 03:20:50
5:
Tap 005 - 03:22:34
6:
Tap 006 - 03:20:22
7:
Tap 007 - 03:24:31
8:
Tap 008 - 03:22:00
9:
Tap 009 - 03:18:21
10:
Tap 010 - 03:12:44
11:
Tap 011 - 03:18:04
12:
Tap 012 - 03:21:16
13:
Tap 013 - 03:20:08
14:
Tap 014 - 03:21:57
15:
Tap 015 - 03:22:06
16:
Tap 016 - 03:22:09
17:
Tap 017 - 03:21:56
18:
Tap 018 - 03:23:34
19:
Tap 019 - 03:25:02
20:
Tap 020 - 03:26:14
21:
Tap 021 - 03:23:49
22:
Tap 022 - 03:27:26
23:
Tap 023 - 03:27:42
24:
Tap 024 - 03:26:54
25:
Tap 025 - 03:31:43
26:
Tap 026 - 03:30:20
27:
Tap 027 - 03:29:19
28:
Tap 028 - 03:22:31
29:
Tap 029 - 03:26:32
30:
Tap 030 - 03:23:50
31:
Tap 031 - 03:23:49
32:
Tap 032 - 03:30:14
33:
Tap 033 - 03:26:12
34:
Tap 034 - 03:26:23
35:
Tap 035 - 03:25:58
36:
Tap 036 - 03:25:14
37:
Tap 037 - 03:27:30
38:
Tap 038 - 03:24:57
39:
Tap 039 - 03:28:59
40:
Tap 040 - 03:29:59
41:
Tap 041 - 03:19:42
42:
Tap 042 - 03:30:47
43:
Tap 043 - 03:27:53
44:
Tap 044 - 03:25:01
45:
Tap 045 - 03:34:47
46:
Tap 046 - 03:26:51
47:
Tap 047 - 03:37:23
48:
Tap 048 - 03:31:39
49:
Tap 049 - 03:34:48
50:
Tap 050 - 03:26:18
51:
Tap 051 - 03:31:37
52:
Tap 052 - 03:32:10
53:
Tap 053 - 03:24:13
54:
Tap 054 - 03:28:43
55:
Tap 055 - 03:36:42
56:
Tap 056 - 03:30:30
57:
Tap 057 - 03:37:45
58:
Tap 058 - 03:44:40
59:
Tap 059 - 03:46:35
60:
Tap 060 - 03:35:52
61:
Tap 061 - 03:42:40
62:
Tap 062 - 03:41:52
63:
Tap 063 - 03:37:18
64:
Tap 064 - 03:37:29
65:
Tap 065 - 03:58:41
66:
Tap 066 - 03:40:09
67:
Tap 067 - 03:41:04
68:
Tap 068 - 03:34:31
69:
Tap 069 - 03:31:32
70:
Tap 070 - 03:37:23
71:
Tap 071 - 03:40:17
72:
Tap 072 - 03:40:48
73:
Tap 073 - 03:28:30
74:
Tap 074 - 03:43:47
75:
Tap 075 - 03:36:37
76:
Tap 076 - 03:35:38
77:
Tap 077 - 03:34:13
78:
Tap 078 - 03:44:45
79:
Tap 079 - 03:40:40
80:
Tap 080 - 03:51:19
81:
Tap 081 - 03:43:10
82:
Tap 082 - 03:49:17
83:
Tap 083 - 03:46:02
84:
Tap 084 - 03:42:36
85:
Tap 085 - 03:43:15
86:
Tap 086 - 03:44:27
87:
Tap 087 - 03:34:01
88:
Tap 088 - 03:36:30
89:
Tap 089 - 03:20:09
90:
Tap 090 - 03:24:00
91:
Tap 091 - 03:23:25
92:
Tap 092 - 03:30:57
93:
Tap 093 - 03:29:16
94:
Tap 094 - 03:34:02
95:
Tap 095 - 03:39:44
96:
Tap 096 - 03:46:14
97:
Tap 097 - 03:48:36
98:
Tap 098 - 03:43:34
99:
Tap 099 - 03:34:57
100:
Tap 100 - 03:43:54
101:
Tap 101 - 03:40:47
102:
Tap 102 - 03:39:37
103:
Tap 103 - 03:23:10
104:
Tap 104
105:
Tap 105
106:
Tap 106
107:
Tap 107
108:
Tap 108
109:
Tap 109
110:
Tap 110
111:
Tap 111
112:
Tap 112
113:
Tap 113
114:
Tap 114
115:
Tap 115
116:
Tap 116
117:
Tap 117
118:
Tap 118
119:
Tap 119
120:
Tap 120
121:
Tap 121
122:
Tap 122
123:
Tap 123
124:
Tap 124
125:
Tap 125
126:
Tap 126
127:
Tap 127
128:
Tap 128
129:
Tap 129
130:
Tap 130
131:
Tap 131
132:
Tap 132
133:
Tap 133
134:
Tap 134
135:
Tap 135
136:
Tap 136
137:
Tap 137
138:
Tap 138
139:
Tap 139
140:
Tap 140
141:
Tap 141
142:
Tap 142
143:
Tap 143
144:
Tap 144
145:
Tap 145
146:
Tap 146
147:
Tap 147
148:
Tap 148
149:
Tap 149
150:
Tap 150
151:
Tap 151
152:
Tap 152
153:
Tap 153
154:
Tap 154
155:
Tap 155
156:
Tap 156
157:
Tap 157
158:
Tap 158
159:
Tap 159
160:
Tap 160
161:
Tap 161
162:
Tap 162
Nghe thử server VIP
Truyện Tối Cường Thần Y Hỗn Đô Thị Audio thuộc thể loại , của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ , với số tập là 162. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Tối Cường Thần Y Hỗn Đô Thị tại đây: