Từ Bất Diệt Thần Thể Bắt Đầu Thần Cấp Lựa Chọn

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập: 17
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nghe truyện bị lag? => Bấm vào đây!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:14:12
2:
Tap 002 - 04:45:40
3:
Tap 003 - 04:47:54
4:
Tap 004 - 05:59:54
5:
Tap 005 - 04:55:49
6:
Tap 006 - 05:05:23
7:
Tap 007 - 03:56:53
8:
Tap 008 - 04:20:07
9:
Tap 009 - 03:45:03
10:
Tap 010 - 04:10:43
11:
Tap 011 - 04:21:02
12:
Tap 012 - 04:26:14
13:
Tap 013 - 04:49:23
14:
Tap 014 - 04:22:57
15:
Tap 015 - 04:15:12
16:
Tap 016 - 04:58:55
17:
Tap 017 - 05:19:41


Player ID does not exist!

Địa cầu thanh niên vượt qua huyền huyễn thế giới, trở thành Thần triều Thái Tử!

Đứng trước diệt quốc chi chiến!

Thức tỉnh Thần cấp lựa chọn hệ thống.

“A: Hướng tứ phương thế lực cầu hoà, ban thưởng Vạn Cổ Thần Ma Huyết.”

“B: Tru diệt mười tám thiên kiêu, ban thưởng Phù Đồ Bất Diệt Thần Thể!”

Trầm Thái Hư nhìn lấy chính mình hệ thống giao diện.

“A không A không quan trọng, chủ yếu là, ta thích B. . .”

Sau đó.

Một chưởng ra.

Mười tám thiên kiêu chôn vùi!