Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Vô Tận Tức Giận Hệ Thống Audio

3.9/5 - (9 Vote)
2022-12-11
Tác giả:
Thể loại:
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
15
Lượt nghe: 3880

Trạch nam “Ma Pháp Sư” Nhạc Nham là thần đồng dạng Cao Ngoạn, đồ boss như uống nước, bạo cực phẩm giống ăn cơm, vô cùng dễ dàng, bây giờ vượt qua đến Thiên Huyền Đại Lục, biến thành vô pháp tu luyện thằng xui xẻo, mạng nhỏ khó đảm bảo!

May mà thu hoạch được “Vô tận nộ khí hệ thống”, dùng nộ khí không cần mana, bay liên tục không gián đoạn, giết quái lên cấp , nhiệm vụ thăng cấp, chắc chắn đốt bạo hết thảy!

Phế vật? Ha ha, phế ngươi một mặt vật!

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 02:59:59
2:
Tap 002 - 03:01:31
3:
Tap 003 - 03:42:59
4:
Tap 004 - 03:36:54
5:
Tap 005 - 03:28:54
6:
Tap 006 - 03:25:19
7:
Tap 007 - 03:33:42
8:
Tap 008 - 03:39:05
9:
Tap 009 - 04:00:44
10:
Tap 010 - 04:31:12
11:
Tap 011 - 03:49:40
12:
Tap 012 - 04:32:09
13:
Tap 013 - 04:24:01
14:
Tap 014 - 04:54:20
15:
Tap 015 - 05:22:49
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
Nghe thử server VIP