Võng Du: Ta Triệu Hoán Pokémon Xoát Nhiệm Vụ

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 10
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Bị ấn nhầm QC => Đợi 30s để hết Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:26:26
2:
Tap 002 - 03:15:46
3:
Tap 003 - 03:22:51
4:
Tap 004 - 03:33:38
5:
Tap 005 - 03:29:48
6:
Tap 006 - 03:28:54
7:
Tap 007 - 03:19:37
8:
Tap 008 - 03:13:17
9:
Tap 009 - 03:05:45
10:
Tap 010 - 03:17:38


Player ID does not exist!

Xuyên qua đến thế giới khác, Pokemon thứ nguyên trò chơi giáng lâm, Trần Nhược phát hiện thế giới này người thế mà không biết Pokémon!

Càng là khóa lại một cái nhiệm vụ hệ thống! Bởi vì hệ thống vấn đề, Trần Nhược trọn vẹn làm mười vạn cái không ban thưởng nhiệm vụ!

Khi hắn làm xong thứ mười vạn lẻ một cái nhiệm vụ lúc!

“Đinh! Ban thưởng hệ thống kích hoạt!”