Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Search in posts
Search in pages

Vườn Nhà Ta Có Con Rồng Audio

4.5/5 - (20 Vote)
Tác giả:
Thể loại:
Loại: ,
Trạng thái:
Lượt nghe:
7946
Giọng nam: 120 tập

– Ngã Gia Nông Trường Hữu Điều Long – Vườn Nhà Ta Có Con Rồng.
Lôi Hoan Hỉ nuôi một cái long, đúng, thứ thiệt một cái long, trên địa cầu cuối cùng một cái long. Vì vậy Lôi Hoan Hỉ cuộc sống liền bị hoàn toàn thay đổi.
Hắn có thể trồng ra so bàn đào còn phải điềm mỹ đào, có thể ở nhà mình nước đường trong nuôi ra chân chính tần trước khi tuyệt chủng đích dã sinh đại hoàng cá.

Ngươi muốn ngàn niên nhân tố? Chờ một đêm thì có, chân chính ngàn niên nhân tố. Ngươi muốn hải mã chờ cấp dùng? Chờ, vui mừng ca cái này đến trong hồ bơi cho ngươi nuôi đi, một giờ là tốt rồi.
Vui mừng ca đích cuộc sống hạnh phúc bắt đầu.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:05:42
2:
Tap 002 - 04:16:40
3:
Tap 003 - 04:02:49
4:
Tap 004 - 03:47:42
5:
Tap 005 - 03:35:58
6:
Tap 006 - 03:06:25
7:
Tap 007 - 03:13:38
8:
Tap 008 - 03:38:25
9:
Tap 009 - 03:39:01
10:
Tap 010 - 03:12:11
11:
Tap 011 - 03:09:55
12:
Tap 012 - 03:15:32
13:
Tap 013 - 03:16:14
14:
Tap 014 - 03:11:32
15:
Tap 015 - 03:03:32
16:
Tap 016 - 02:48:15
17:
Tap 017 - 03:08:10
18:
Tap 018 - 03:29:48
19:
Tap 019 - 03:23:54
20:
Tap 020 - 03:07:43
21:
Tap 021 - 02:48:28
22:
Tap 022 - 03:10:55
23:
Tap 023 - 03:37:04
24:
Tap 024 - 04:11:33
25:
Tap 025 - 03:47:35
26:
Tap 026 - 03:33:30
27:
Tap 027 - 03:31:24
28:
Tap 028 - 03:06:13
29:
Tap 029 - 03:16:46
30:
Tap 030 - 03:04:10
31:
Tap 031 - 02:50:09
32:
Tap 032 - 02:56:08
33:
Tap 033 - 03:08:13
34:
Tap 034 - 02:24:38
35:
Tap 035 - 02:46:10
36:
Tap 036 - 03:38:05
37:
Tap 037 - 03:17:03
38:
Tap 038 - 03:06:46
39:
Tap 039 - 03:01:31
40:
Tap 040 - 02:54:58
41:
Tap 041 - 03:00:09
42:
Tap 042 - 03:20:24
43:
Tap 043 - 03:49:42
44:
Tap 044 - 03:27:37
45:
Tap 045 - 03:35:39
46:
Tap 046 - 03:10:19
47:
Tap 047 - 04:01:55
48:
Tap 048 - 03:50:55
49:
Tap 049 - 03:36:34
50:
Tap 050 - 03:01:39
51:
Tap 051 - 02:59:10
52:
Tap 052 - 03:26:55
53:
Tap 053 - 03:51:59
54:
Tap 054 - 03:03:00
55:
Tap 055 - 03:11:22
56:
Tap 056 - 03:24:22
57:
Tap 057 - 03:18:28
58:
Tap 058 - 03:31:18
59:
Tap 059 - 03:28:48
60:
Tap 060 - 03:21:17
61:
Tap 061 - 03:25:19
62:
Tap 062 - 03:32:32
63:
Tap 063 - 03:12:36
64:
Tap 064 - 03:08:39
65:
Tap 065 - 02:36:35
66:
Tap 066 - 02:42:46
67:
Tap 067 - 02:40:42
68:
Tap 068 - 02:30:49
69:
Tap 069 - 02:47:05
70:
Tap 070 - 02:48:51
71:
Tap 071 - 02:35:41
72:
Tap 072 - 02:30:20
73:
Tap 073 - 02:45:46
74:
Tap 074 - 02:56:13
75:
Tap 075 - 02:52:01
76:
Tap 076 - 02:20:58
77:
Tap 077 - 02:25:26
78:
Tap 078 - 03:00:41
79:
Tap 079 - 02:34:47
80:
Tap 080 - 02:53:09
81:
Tap 081 - 03:19:50
82:
Tap 082 - 03:21:32
83:
Tap 083 - 02:53:20
84:
Tap 084 - 02:33:18
85:
Tap 085 - 02:54:17
86:
Tap 086 - 02:51:50
87:
Tap 087 - 02:33:08
88:
Tap 088 - 02:46:59
89:
Tap 089 - 02:32:10
90:
Tap 090 - 02:44:32
91:
Tap 091 - 02:42:34
92:
Tap 092 - 03:00:10
93:
Tap 093 - 02:58:17
94:
Tap 094 - 03:23:16
95:
Tap 095 - 02:59:42
96:
Tap 096 - 02:59:45
97:
Tap 097 - 03:15:43
98:
Tap 098 - 03:02:20
99:
Tap 099 - 03:43:42
100:
Tap 100 - 03:19:01
101:
Tap 101 - 03:35:41
102:
Tap 102 - 03:13:54
103:
Tap 103 - 03:16:23
104:
Tap 104 - 03:34:52
105:
Tap 105 - 02:59:00
106:
Tap 106 - 03:10:27
107:
Tap 107 - 03:09:34
108:
Tap 108 - 03:10:17
109:
Tap 109 - 02:40:56
110:
Tap 110 - 03:21:53
111:
Tap 111 - 03:16:13
112:
Tap 112 - 03:00:35
113:
Tap 113 - 03:31:55
114:
Tap 114 - 03:30:46
115:
Tap 115 - 04:10:04
116:
Tap 116 - 03:46:03
117:
Tap 117 - 02:58:32
118:
Tap 118 - 03:20:04
119:
Tap 119 - 03:50:56
120:
Tap 120 - 02:50:19
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
33:
Tap 033
34:
Tap 034
35:
Tap 035
36:
Tap 036
37:
Tap 037
38:
Tap 038
39:
Tap 039
40:
Tap 040
41:
Tap 041
42:
Tap 042
43:
Tap 043
44:
Tap 044
45:
Tap 045
46:
Tap 046
47:
Tap 047
48:
Tap 048
49:
Tap 049
50:
Tap 050
51:
Tap 051
52:
Tap 052
53:
Tap 053
54:
Tap 054
55:
Tap 055
56:
Tap 056
57:
Tap 057
58:
Tap 058
59:
Tap 059
60:
Tap 060
61:
Tap 061
62:
Tap 062
63:
Tap 063
64:
Tap 064
65:
Tap 065
66:
Tap 066
67:
Tap 067
68:
Tap 068
69:
Tap 069
70:
Tap 070
71:
Tap 071
72:
Tap 072
73:
Tap 073
74:
Tap 074
75:
Tap 075
76:
Tap 076
77:
Tap 077
78:
Tap 078
79:
Tap 079
80:
Tap 080
81:
Tap 081
82:
Tap 082
83:
Tap 083
84:
Tap 084
85:
Tap 085
86:
Tap 086
87:
Tap 087
88:
Tap 088
89:
Tap 089
90:
Tap 090
91:
Tap 091
92:
Tap 092
93:
Tap 093
94:
Tap 094
95:
Tap 095
96:
Tap 096
97:
Tap 097
98:
Tap 098
99:
Tap 099
100:
Tap 100
101:
Tap 101
102:
Tap 102
103:
Tap 103
104:
Tap 104
105:
Tap 105
106:
Tap 106
107:
Tap 107
108:
Tap 108
109:
Tap 109
110:
Tap 110
111:
Tap 111
112:
Tap 112
113:
Tap 113
114:
Tap 114
115:
Tap 115
116:
Tap 116
117:
Tap 117
118:
Tap 118
119:
Tap 119
120:
Tap 120
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
Truyện Vườn Nhà Ta Có Con Rồng Audio thuộc thể loại của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ , với số tập là 120. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Vườn Nhà Ta Có Con Rồng tại đây:

Truyện đề cử:

2024-02-21

Không Tầm Thường Thần Hào

3.5/5 - (10 Vote)
Đô Thị -
10 tập | | 861

Thần Hào trong mắt chỉ có hai chuyện: Dùng, tốt nhất! Chơi, quý nhất!

2024-02-21
cao-vo-ta-hoa-than-dia-phu-diem-la-tham-phan-sinh-tu.jpeg

Cao Võ: Ta Hóa Thân Địa Phủ Diêm La, Thẩm Phán Sinh Tử

3.2/5 - (13 Vote)
Cập nhật mới - 7 mới
12 tập | , | 3532

Lam tinh phía trên thần bí lực lượng buông xuống. Quỷ dị tà ma làm loạn, khắp nơi trên đất yêu thú hoành hành.Tần Dật tại võ đạo trước giờ thi đại học, lại thu hoạch được có thể liên thông Minh Giới Địa Phủ ngón tay vàng. Từ nay về sau chỉ muốn chém giết, trấn áp yêu ma liền có thể đến đến Địa Phủ biếu tặng.【 chúc mừng kí chủ chém giết tam tinh yêu ma, thu hoạch được pháp môn 《 Âm Binh Quá Cảnh 》 】 Tần Dật vung tay lên, vô số khuôn mặt lạnh lẽo âm binh bày trận tiến lên.【 chúc mừng ngươi chém giết ngũ tinh yêu ma, thu hoạch được pháp môn 《 Tu La Pháp Tướng 》 】 Một tôn che khuất bầu trời Tu La hư ảnh xuất hiện tại Tần Dật sau lưng. . . . .Làm Địa Phủ cùng lam tinh giao dung.Yêu ma xâm chiếm, muốn đánh hạ cái này Lục Đạo Luân Hồi chi địa. Đã thành tựu Diêm La điện chủ Tần Dật lại cầm lấy Sinh Tử Bộ.“Nhưng dám quấy nhiễu bản tọa, vậy liền xóa đi các ngươi vạn năm dương thọ đi.”

2024-02-21
tan-the-bat-dau-tram-van-bao-ruong-mo-ra-krypton-huyet-mach.jpeg

Tận Thế: Bắt Đầu Trăm Vạn Bảo Rương Mở Ra Krypton Huyết Mạch

4.1/5 - (9 Vote)
Cập nhật mới - 6 mới
13 tập | | 1826

【 vũ trụ tận thế + sảng văn + não động + không nhân loại nữ chính + quỷ dị chuyện lạ + ngoài hành tinh xâm lấn 】Tại tận thế như thế nào mạnh lên? Mở bảo rương liền có thể mạnh lên! Ngươi không đủ mạnh, nói rõ ngươi mở bảo rương chưa đủ!Diệp Mặc nặng sinh ở tận thế , dựa theo ký ức đã thức tỉnh ‘Bí bảo chi chủ’ ẩn tàng chức nghiệp, chỉ cần mở bảo rương liền có thể mạnh lên!Bắt đầu một trăm vạn bảo rương, trực tiếp mở ra Krypton huyết mạch!Vũ trụ Trùng tộc quá nhiều làm sao bây giờ? Không quan hệ, lại mở mười vạn bảo rương tuôn ra ‘Hoàng kim Siêu Nhân’ chức nghiệp.Ngoài hành tinh tinh tộc đánh không lại làm sao bây giờ? Lại đến một trăm vạn cái bảo rương mở ra người Saiyan huyết mạch!. . .Làm những người khác còn đang nghĩ biện pháp tại tận thế cầu sinh thời điểm, vô số thần cấp huyết mạch, thần cấp trang bị, thần cấp nghề nghiệp Diệp Mặc đã đứng ở vũ trụ đỉnh! Trở thành vua vũ trụ!“Ta có thể lấy được thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào ta thiên phú kinh người, khắc khổ cố gắng, cùng. . . Chăm chỉ không ngừng mở bảo rương!”Diệp Mặc nói như vậy.

2024-02-21

Lão Bà So Với Ta Trước Trọng Sinh

5/5 - (2 Vote)
Đô Thị -
8 tập | | 384

Tục ngữ đều nói bảy năm chi ngứa , Dương Dương cùng lão bà kết hôn bảy năm rồi , vẫn luôn không đến nơi đến chốn. So với lão bà la lối om sòm càng đáng sợ hơn là cái gì , đó chính là suốt bảy năm một cái thái độ , ôn hoà , khách khí. Dương Dương không có cảm giác lão bà có lỗi gì , nhưng hắn luôn cảm giác khuyết điểm gì đó. Có một ngày hắn sống lại , hắn muốn đi tìm đến câu trả lời , kết quả lại phát hiện… Lão bà trọng sinh so với hắn sớm hơn.p/s: sau khi tham ngộ rất nhiều công pháp, chém chém giết giết cuối cùng quyết định tự thay đổi khẩu vị mở rộng ra thêm về thể loại truyện đọc nên quyết định làm 1 bộ thuộc dạng ngôn tình như này.

2024-02-21
638388744402954923.jpg

Ta Bảy Người Tỷ Tỷ Tuyệt Thế Vô Song

3.7/5 - (4 Vote)
Đô Thị -
8 tập | | 441

Thâm cư rừng hoang thần bí lão đạo, một tay bồi dưỡng được bảy vị là đủ rung chuyển Hoa Hạ tuyệt mỹ nữ đồ đệ. Hôm nay, lại một tên nhỏ nhất nam đồ nhi La Phong thuận lợi rời núi. La Phong “Ta là lão bức đèn bồi dưỡng được rác rưởi nhất đồ đệ, không có bản lãnh gì, liền muốn ăn ăn bám, cẩu thả vượt qua cả đời này.” Sư phụ “Cái gì, hắn nói hắn yếu nhất? Chẳng lẽ ta chưa nói với các ngươi, tiểu tử kia thân mang quỷ bí?” Sư tỷ “Ta giống như phát hiện tiểu sư đệ của chúng ta càng ngày càng là lạ, vì sao thế giới các đại cường giả đều đến quỳ liếm hắn?” Một vị đến từ sâu trong thế giới hắc ám đỉnh cấp thế lực hậu duệ chi tử, ra đời liền bị ném bỏ làm con rơi, ngẫu nhiên gặp Hoa Hạ thời đại trước chiến lực trần nhà Lão Phong Tử cùng bảy vị nghiêng nước nghiêng thành đại bối cảnh bảy vị sư tỷ, từ đó nắm vững bảy đại tuyệt học ngộ nhập đô thị hào phú, cuốn lên Giang Hồ Phong Vân, đi đến từ chứng con đường cường giả.

2024-02-21
638389780233458176.jpg

Ta Tại Hollywood Làm Đạo Sĩ

5/5 - (1 Vote)
Đô Thị -
8 tập | | 292

【 phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Ta tại Hollywood làm đạo sĩ 】 Sở Phong xuyên qua đến thế giới song song Hollywood, cái thế giới này không có phim kinh dị, tất cả phim kinh dị toàn bộ cũng xuất hiện ở hiện thực ở trong.Sở Phong làm một tên xen lẫn trong Hollywood Thanh Vân đạo sĩ, biểu thị áp lực rất lớn. Còn tốt, kích hoạt công đức hệ thống, đại sát tứ phương.Final Destination bên trong Tử Thần: “Về sau phàm là có Sở Phong ở địa phương, ta trốn xa chừng nào tốt chừng đó.”A Nightmare on Elm Street Freddy Krueger: “Sở Thiên Sư bỏ qua cho ta đi, ta nguyện làm ngươi một cái *.”Angelina: “Sở Thiên Sư, ta một người thật là sợ, ban đêm có thể tới nhà của ta sao?”Quả tỷ: “Sở Thiên Sư, trong nhà của ta có quỷ, ta có thể với ngươi cùng một chỗ ngủ sao?”Harley Quinn: “Sở Thiên Sư, nghe nói ngươi có thể thay đổi vận để cho người ta đỏ, ngươi nhìn ta được không? Ta cái gì cũng nguyện ý làm nha.” (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Truyện chữ
Truyện tranh
Truyện ma
Review phim
Review truyện
Sách audio
Group chat
Danh sách
VIP