Generic selectors
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Tìm tong thể loại
Cận đại
Cạnh Kỹ
Cập nhật mới
Cổ Đại
Cung Đấu
Dị Giới
Dị Năng
Du Hí
Đam Mỹ
Đô Thị
Đồng Nhân
Đông Phương
Hài Hước
Hệ Thống
Hiện đại
Hồng Hoang
Huyền Huyễn
Khoa Huyễn
Kiếm Hiệp
Kỳ huyễn
Lãnh khốc
Lịch Sử
Light Novel
Linh Dị
Ma Pháp
Mạt Thế
Ngôn Tình
Ngược
Nữ Cường
Nữ Phụ
OE
Quân Sự
Quan Trường
Sắc Hiệp
Sủng
Thần thoại
Thể Loại
Thiết huyết
Tiên Hiệp
Trinh Thám
Trọng Sinh
Truyện Convert
Truyện FULL
Truyện mới
Truyện Việt Nam
Vô địch
Vô hạn Lưu
Vô sỉ
Võng Du
Xuyên Không
Xuyên Nhanh

Vườn Nhà Ta Có Con Rồng

4.7/5-(16)
Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 120
Trạng thái:
Lượt nghe:
6162
(Th 71-Tuầ 16-Ngày 7)
Đọc truyện chữ 👆 Đọc truyện tranh 👆 Đọc Sách 👆 Kênh Review truyện
Tải hình nền tiên hiệp ⬇️

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:05:42
2:
Tap 002 - 04:16:40
3:
Tap 003 - 04:02:49
4:
Tap 004 - 03:47:42
5:
Tap 005 - 03:35:58
6:
Tap 006 - 03:06:25
7:
Tap 007 - 03:13:38
8:
Tap 008 - 03:38:25
9:
Tap 009 - 03:39:01
10:
Tap 010 - 03:12:11
11:
Tap 011 - 03:09:55
12:
Tap 012 - 03:15:32
13:
Tap 013 - 03:16:14
14:
Tap 014 - 03:11:32
15:
Tap 015 - 03:03:32
16:
Tap 016 - 02:48:15
17:
Tap 017 - 03:08:10
18:
Tap 018 - 03:29:48
19:
Tap 019 - 03:23:54
20:
Tap 020 - 03:07:43
21:
Tap 021 - 02:48:28
22:
Tap 022 - 03:10:55
23:
Tap 023 - 03:37:04
24:
Tap 024 - 04:11:33
25:
Tap 025 - 03:47:35
26:
Tap 026 - 03:33:30
27:
Tap 027 - 03:31:24
28:
Tap 028 - 03:06:13
29:
Tap 029 - 03:16:46
30:
Tap 030 - 03:04:10
31:
Tap 031 - 02:50:09
32:
Tap 032 - 02:56:08
33:
Tap 033 - 03:08:13
34:
Tap 034 - 02:24:38
35:
Tap 035 - 02:46:10
36:
Tap 036 - 03:38:05
37:
Tap 037 - 03:17:03
38:
Tap 038 - 03:06:46
39:
Tap 039 - 03:01:31
40:
Tap 040 - 02:54:58
41:
Tap 041 - 03:00:09
42:
Tap 042 - 03:20:24
43:
Tap 043 - 03:49:42
44:
Tap 044 - 03:27:37
45:
Tap 045 - 03:35:39
46:
Tap 046 - 03:10:19
47:
Tap 047 - 04:01:55
48:
Tap 048 - 03:50:55
49:
Tap 049 - 03:36:34
50:
Tap 050 - 03:01:39
51:
Tap 051 - 02:59:10
52:
Tap 052 - 03:26:55
53:
Tap 053 - 03:51:59
54:
Tap 054 - 03:03:00
55:
Tap 055 - 03:11:22
56:
Tap 056 - 03:24:22
57:
Tap 057 - 03:18:28
58:
Tap 058 - 03:31:18
59:
Tap 059 - 03:28:48
60:
Tap 060 - 03:21:17
61:
Tap 061 - 03:25:19
62:
Tap 062 - 03:32:32
63:
Tap 063 - 03:12:36
64:
Tap 064 - 03:08:39
65:
Tap 065 - 02:36:35
66:
Tap 066 - 02:42:46
67:
Tap 067 - 02:40:42
68:
Tap 068 - 02:30:49
69:
Tap 069 - 02:47:05
70:
Tap 070 - 02:48:51
71:
Tap 071 - 02:35:41
72:
Tap 072 - 02:30:20
73:
Tap 073 - 02:45:46
74:
Tap 074 - 02:56:13
75:
Tap 075 - 02:52:01
76:
Tap 076 - 02:20:58
77:
Tap 077 - 02:25:26
78:
Tap 078 - 03:00:41
79:
Tap 079 - 02:34:47
80:
Tap 080 - 02:53:09
81:
Tap 081 - 03:19:50
82:
Tap 082 - 03:21:32
83:
Tap 083 - 02:53:20
84:
Tap 084 - 02:33:18
85:
Tap 085 - 02:54:17
86:
Tap 086 - 02:51:50
87:
Tap 087 - 02:33:08
88:
Tap 088 - 02:46:59
89:
Tap 089 - 02:32:10
90:
Tap 090 - 02:44:32
91:
Tap 091 - 02:42:34
92:
Tap 092 - 03:00:10
93:
Tap 093 - 02:58:17
94:
Tap 094 - 03:23:16
95:
Tap 095 - 02:59:42
96:
Tap 096 - 02:59:45
97:
Tap 097 - 03:15:43
98:
Tap 098 - 03:02:20
99:
Tap 099 - 03:43:42
100:
Tap 100 - 03:19:01
101:
Tap 101 - 03:35:41
102:
Tap 102 - 03:13:54
103:
Tap 103 - 03:16:23
104:
Tap 104 - 03:34:52
105:
Tap 105 - 02:59:00
106:
Tap 106 - 03:10:27
107:
Tap 107 - 03:09:34
108:
Tap 108 - 03:10:17
109:
Tap 109 - 02:40:56
110:
Tap 110 - 03:21:53
111:
Tap 111 - 03:16:13
112:
Tap 112 - 03:00:35
113:
Tap 113 - 03:31:55
114:
Tap 114 - 03:30:46
115:
Tap 115 - 04:10:04
116:
Tap 116 - 03:46:03
117:
Tap 117 - 02:58:32
118:
Tap 118 - 03:20:04
119:
Tap 119 - 03:50:56
120:
Tap 120 - 02:50:19
Nhạc nền:

– Ngã Gia Nông Trường Hữu Điều Long – Vườn Nhà Ta Có Con Rồng.
Lôi Hoan Hỉ nuôi một cái long, đúng, thứ thiệt một cái long, trên địa cầu cuối cùng một cái long. Vì vậy Lôi Hoan Hỉ cuộc sống liền bị hoàn toàn thay đổi.
Hắn có thể trồng ra so bàn đào còn phải điềm mỹ đào, có thể ở nhà mình nước đường trong nuôi ra chân chính tần trước khi tuyệt chủng đích dã sinh đại hoàng cá.

Ngươi muốn ngàn niên nhân tố? Chờ một đêm thì có, chân chính ngàn niên nhân tố. Ngươi muốn hải mã chờ cấp dùng? Chờ, vui mừng ca cái này đến trong hồ bơi cho ngươi nuôi đi, một giờ là tốt rồi.
Vui mừng ca đích cuộc sống hạnh phúc bắt đầu.