Cổ Đại Nông Gia Hằng Ngày

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập:
Trạng thái:


– Nông nghiệp đại học nghiên cứu sinh Đỗ Cẩm Ninh xuyên qua, xuyên đến đối ngoại giới tính vì “Nam” mười tuổi tiểu nữ hài nhi trên người, nhân khắc phụ mà bị tổ phụ mẫu khắt khe, cùng mẫu thân tỷ tỷ quá thực không bọc bụng nhật tử.

Chớ sợ chớ sợ, trước tiên ở học đường làm học bá, viết viết thoại bản; lại phân gia, khoa học làm ruộng, cấp người thành phố làm điểm lâm viên thiết kế, hạnh phúc nhật tử liền ở trước mắt. Cái gì, ngươi nói thiếu cái hôn phu? Ai có thể biện ta là sống mái, ta gả cho hắn.