Nghịch Hành Chư Thiên Vạn Giới

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập:
Trạng thái:


– Luyện võ, mới đầu khó, trung gian khó, càng về sau càng khó.
Võ Giả, đỉnh thiên lập địa.

Thiếu niên Tông Sư, một người một thương, đi ngược chiều chư thiên, .