Con Đường Bá Chủ

Tác giả:
Thể loại: , , , , ,
Loại:
Số tập: 55
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:38:25
2:
Tap 002 - 05:30:47
3:
Tap 003 - 05:34:07
4:
Tap 004 - 04:47:27
5:
Tap 005 - 04:21:52
6:
Tap 006 - 04:26:21
7:
Tap 007 - 04:59:21
8:
Tap 008 - 04:49:37
9:
Tap 009 - 04:28:24
10:
Tap 010 - 04:30:56
11:
Tap 011 - 04:33:43
12:
Tap 012 - 04:17:58
13:
Tap 013 - 05:06:00
14:
Tap 014 - 04:52:42
15:
Tap 015 - 04:41:09
16:
Tap 016 - 04:53:39
17:
Tap 017 - 05:08:51
18:
Tap 018 - 05:40:08
19:
Tap 019 - 06:08:32
20:
Tap 020 - 05:29:45
21:
Tap 021 - 05:39:56
22:
Tap 022 - 05:44:31
23:
Tap 023 - 05:39:18
24:
Tap 024 - 05:47:50
25:
Tap 025 - 05:24:40
26:
Tap 026 - 05:21:13
27:
Tap 027 - 05:12:28
28:
Tap 028 - 05:13:13
29:
Tap 029 - 04:59:55
30:
Tap 030 - 05:05:10
31:
Tap 031 - 05:18:20
32:
Tap 032 - 05:26:42
33:
Tap 033 - 04:55:35
34:
Tap 034 - 04:56:03
35:
Tap 035 - 04:26:40
36:
Tap 036 - 04:43:17
37:
Tap 037 - 04:48:24
38:
Tap 038 - 04:48:56
39:
Tap 039 - 04:44:00
40:
Tap 040 - 04:52:08
41:
Tap 041 - 04:56:27
42:
Tap 042 - 04:38:05
43:
Tap 043 - 04:26:16
44:
Tap 044 - 04:28:46
45:
Tap 045 - 04:28:44
46:
Tap 046 - 04:22:17
47:
Tap 047 - 04:15:35
48:
Tap 048 - 04:05:59
49:
Tap 049 - 04:05:18
50:
Tap 050 - 04:01:01
51:
Tap 051 - 04:37:09
52:
Tap 052 - 04:39:36
53:
Tap 053 - 04:45:16
54:
Tap 054 - 04:32:48
55:
Tap 055 - 04:38:28


Player ID does not exist!

Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Hệ Thống, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không, Sắc này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé.
Con Đường Bá Chủ là truyện dài, có bối cảnh rộng lớn, có đầy đủ các yếu tố tình cảm lâm ly bi đát.

Tất cả địa danh, nhân vật, tôn giáo,… trong truyện hoàn toàn là hư cấu – tưởng tượng. Nếu có lỡ trùng hợp xin rộng lượng bỏ qua hoặc nhắc nhở mình sẽ sửa đổi.
Là truyện chỉ dành cho đọc giả 18+