Diamond No Ace Chi Tối Cường Batter Giáng Lâm

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 50
Trạng thái:
Lượt nghe: 483
【Tháng: 483】【Tuần: 483】【Ngày: 5
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:36:37
2:
Tap 002 - 04:24:45
3:
Tap 003 - 04:11:48
4:
Tap 004 - 04:12:52
5:
Tap 005 - 04:25:30
6:
Tap 006 - 05:19:21
7:
Tap 007 - 05:20:31
8:
Tap 008 - 05:07:55
9:
Tap 009 - 04:38:18
10:
Tap 010 - 04:56:43
11:
Tap 011 - 04:44:33
12:
Tap 012 - 04:51:54
13:
Tap 013 - 04:46:23
14:
Tap 014 - 04:49:46
15:
Tap 015 - 04:58:55
16:
Tap 016 - 05:00:20
17:
Tap 017 - 04:57:55
18:
Tap 018 - 04:57:33
19:
Tap 019 - 04:47:50
20:
Tap 020 - 04:50:33
21:
Tap 021 - 04:44:39
22:
Tap 022 - 05:07:51
23:
Tap 023 - 05:01:20
24:
Tap 024 - 05:19:58
25:
Tap 025 - 05:09:17
26:
Tap 026 - 04:45:57
27:
Tap 027 - 04:49:27
28:
Tap 028 - 04:35:40
29:
Tap 029 - 04:16:55
30:
Tap 030 - 04:49:54
31:
Tap 031 - 04:47:03
32:
Tap 032 - 04:43:52
33:
Tap 033 - 05:06:10
34:
Tap 034 - 05:15:17
35:
Tap 035 - 05:14:55
36:
Tap 036 - 05:03:41
37:
Tap 037 - 04:53:17
38:
Tap 038 - 05:11:49
39:
Tap 039 - 05:08:17
40:
Tap 040 - 04:55:39
41:
Tap 041 - 05:00:57
42:
Tap 042 - 04:48:14
43:
Tap 043 - 04:52:26
44:
Tap 044 - 04:52:44
45:
Tap 045 - 04:50:38
46:
Tap 046 - 04:36:52
47:
Tap 047 - 04:22:35
48:
Tap 048 - 04:33:50
49:
Tap 049 - 04:55:17
50:
Tap 050 - 04:30:57
Player ID does not exist!

Màu trắng tiểu cầu, giống như mũi tên, bay vụt mà tới.

Đánh bóng khu bên trên, nam hài giơ lên cao cao trong tay mình gậy đánh bóng chày, đón bay tới bóng chày, gào thét mà ra.

Đây là một cái bóng chày nam hài, trục mộng Koushien cố sự!

Đây cũng là một người dự khuyết Pitcher, ở cấp ba nghênh đón tân sinh cố sự!