Đô Thị: Ta Trở Thành Phú Nhị Đại Phản Phái

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập: 20
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:03:17
2:
Tap 002 - 04:15:40
3:
Tap 003 - 04:24:40
4:
Tap 004 - 04:25:17
5:
Tap 005 - 04:39:37
6:
Tap 006 - 04:41:53
7:
Tap 007 - 05:02:36
8:
Tap 008 - 05:16:00
9:
Tap 009 - 04:57:33
10:
Tap 010 - 05:03:56
11:
Tap 011 - 04:57:52
12:
Tap 012 - 04:53:41
13:
Tap 013 - 04:30:03
14:
Tap 014 - 04:38:13
15:
Tap 015 - 04:43:28
16:
Tap 016 - 04:49:04
17:
Tap 017 - 04:54:09
18:
Tap 018 - 05:05:48
19:
Tap 019 - 05:19:34
20:
Tap 020 - 04:48:41


Player ID does not exist!
Vương Hạo Nhiên xuyên qua đến một cái từ đô thị sảng văn tiểu thuyết tạo dựng thế giới song song bên trong, trở thành một tên phản phái phú nhị đại.

Xem như một tên phản phái, tương lai, hắn ưa thích muội tử sẽ bị nhân vật chính đoạt, mấy trăm ức gia sản sẽ bị nhân vật chính đoạt, cuối cùng sẽ còn bị nhân vật chính chơi đến cửa nát nhà tan.

Còn tốt, hiện tại là tại nội dung truyện sơ kỳ, tất cả những thứ này cũng còn không có phát sinh.

A, xuyên qua còn kèm theo một cái 【 siêu cấp đại phản phái hệ thống 】, đối phó nhân vật chính liền mạnh lên? ! Cơ duyên, muội tử, ta tất cả đều muốn!