Đô Thị Tối Cường Chúa Tể

Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại:
Số tập: 23
Trạng thái:
Lượt nghe: 16056
【Tháng: 2793】【Tuần: 1081】【Ngày: 90
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 06:42:28
2:
Tap 002 - 06:34:19
3:
Tap 003 - 06:26:58
4:
Tap 004 - 06:00:14
5:
Tap 005 - 06:29:10
6:
Tap 006 - 06:33:10
7:
Tap 007 - 06:32:15
8:
Tap 008 - 06:23:18
9:
Tap 009 - 06:24:20
10:
Tap 010 - 06:27:44
11:
Tap 011 - 06:27:33
12:
Tap 012 - 06:29:39
13:
Tap 013 - 06:24:33
14:
Tap 014 - 06:29:39
15:
Tap 015 - 06:30:37
16:
Tap 016 - 06:34:05
17:
Tap 017 - 06:34:20
18:
Tap 018 - 06:33:34
19:
Tap 019 - 06:36:36
20:
Tap 020 - 06:37:39
21:
Tap 021 - 06:36:07
22:
Tap 022 - 07:17:52
23:
Tap 023 - 01:58:46

Player ID does not exist!
– Ngươi Binh vương trở về? Thân ngươi cỗ hệ thống? Ngươi Thần Đế trùng sinh… Các ngươi, trang bức có thể. Nhưng, chớ chọc ta!

Vô hạn luân hồi kết thúc, Lăng Vũ thức tỉnh, lấy vô địch tư thái nghiền ép đô thị, băng sơn tổng giám đốc rất lạnh a? Thật xin lỗi, ta so ngươi lạnh hơn!