Già Thiên

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 76
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:15:15
2:
Tap 002 - 04:54:33
3:
Tap 003 - 04:52:00
4:
Tap 004 - 04:33:19
5:
Tap 005 - 05:12:39
6:
Tap 006 - 05:41:37
7:
Tap 007 - 05:34:07
8:
Tap 008 - 06:37:28
9:
Tap 009 - 06:55:10
10:
Tap 010 - 06:46:37
11:
Tap 011 - 06:13:55
12:
Tap 012 - 06:02:45
13:
Tap 013 - 04:58:45
14:
Tap 014 - 04:55:49
15:
Tap 015 - 04:54:15
16:
Tap 016 - 04:55:49
17:
Tap 017 - 05:11:36
18:
Tap 018 - 04:47:05
19:
Tap 019 - 04:57:09
20:
Tap 020 - 04:54:33
21:
Tap 021 - 05:00:55
22:
Tap 022 - 05:06:31
23:
Tap 023 - 05:09:40
24:
Tap 024 - 04:49:25
25:
Tap 025 - 05:16:58
26:
Tap 026 - 04:44:36
27:
Tap 027 - 05:43:08
28:
Tap 028 - 05:31:15
29:
Tap 029 - 05:03:54
30:
Tap 030 - 05:11:39
31:
Tap 031 - 05:32:54
32:
Tap 032 - 05:04:16
33:
Tap 033 - 05:16:55
34:
Tap 034 - 05:32:51
35:
Tap 035 - 05:36:54
36:
Tap 036 - 05:25:15
37:
Tap 037 - 05:38:08
38:
Tap 038 - 05:44:35
39:
Tap 039 - 05:17:32
40:
Tap 040 - 05:33:32
41:
Tap 041 - 05:20:39
42:
Tap 042 - 05:15:20
43:
Tap 043 - 05:19:32
44:
Tap 044 - 05:39:48
45:
Tap 045 - 05:45:00
46:
Tap 046 - 05:43:34
47:
Tap 047 - 05:18:17
48:
Tap 048 - 05:09:25
49:
Tap 049 - 05:40:24
50:
Tap 050 - 05:24:10
51:
Tap 051 - 05:02:21
52:
Tap 052 - 05:15:24
53:
Tap 053 - 05:40:59
54:
Tap 054 - 05:26:52
55:
Tap 055 - 05:14:07
56:
Tap 056 - 05:23:23
57:
Tap 057 - 05:21:24
58:
Tap 058 - 05:33:46
59:
Tap 059 - 05:47:57
60:
Tap 060 - 06:05:26
61:
Tap 061 - 05:52:35
62:
Tap 062 - 05:55:10
63:
Tap 063 - 05:38:47
64:
Tap 064 - 05:24:22
65:
Tap 065 - 05:29:53
66:
Tap 066 - 05:24:30
67:
Tap 067 - 05:40:43
68:
Tap 068 - 05:54:29
69:
Tap 069 - 06:10:48
70:
Tap 070 - 05:47:05
71:
Tap 071 - 05:41:27
72:
Tap 072 - 05:27:53
73:
Tap 073 - 05:27:16
74:
Tap 074 - 05:23:02
75:
Tap 075 - 05:33:54
76:
Tap 076 - 05:02:59


Player ID does not exist!

– Diệp Phàm là nhân vật chính của toàn bộ câu chuyện, một người ngoài trông thư sinh, nhưng bên trong lại cực kỳ tráng kiện, hành động quyết đoán, nhưng lại là người ôn hòa, trọng tình cảm. Không có phi thăng khi mở đầu, không có tử vong để trọng sinh, không có khuyết tật, yếu kém. Diệp Phàm cứ bình thường trải qua những tao ngộ đầy hấp dẫn.

– Truyện không sáng tạo ra một thế giới khác, nhưng lại khéo léo gợi mở ra những chi tiết thần bí, không chớp nhoáng đưa ngay người đọc vào một không gian xa lạ, mà như số mệnh đã sắp đặt cho nhân vật vậy. Trên thế gian thật sự có thần tồn tại, hay những sự tích đầy thần bí từ xưa có thật hay không. Cửu Long kéo quan tài, phá toái hư không, một hành trình đã định sẵn cho những người đi theo dấu chân của Thần.