Khi Bác Sĩ Mở Hack

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 53
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:13:28
2:
Tap 002 - 05:51:04
3:
Tap 003 - 05:42:30
4:
Tap 004 - 05:45:06
5:
Tap 005 - 05:48:37
6:
Tap 006 - 05:53:20
7:
Tap 007 - 05:29:17
8:
Tap 008 - 04:50:56
9:
Tap 009 - 04:42:58
10:
Tap 010 - 05:08:32
11:
Tap 011 - 04:57:41
12:
Tap 012 - 05:06:58
13:
Tap 013 - 05:24:23
14:
Tap 014 - 05:11:25
15:
Tap 015 - 04:50:23
16:
Tap 016 - 04:43:01
17:
Tap 017 - 04:49:39
18:
Tap 018 - 04:55:59
19:
Tap 019 - 04:54:16
20:
Tap 020 - 04:58:44
21:
Tap 021 - 04:53:01
22:
Tap 022 - 05:07:38
23:
Tap 023 - 04:57:31
24:
Tap 024 - 04:58:08
25:
Tap 025 - 05:07:27
26:
Tap 026 - 05:15:33
27:
Tap 027 - 04:53:48
28:
Tap 028 - 04:56:13
29:
Tap 029 - 04:59:58
30:
Tap 030 - 04:26:02
31:
Tap 031 - 05:09:02
32:
Tap 032 - 04:23:25
33:
Tap 033 - 04:20:25
34:
Tap 034 - 04:03:46
35:
Tap 035 - 04:22:46
36:
Tap 036 - 04:29:28
37:
Tap 037 - 04:23:41
38:
Tap 038 - 04:28:43
39:
Tap 039 - 04:34:18
40:
Tap 040 - 04:18:42
41:
Tap 041 - 04:10:50
42:
Tap 042 - 04:19:07
43:
Tap 043 - 04:09:19
44:
Tap 044 - 04:39:34
45:
Tap 045 - 04:24:41
46:
Tap 046 - 04:29:49
47:
Tap 047 - 04:06:42
48:
Tap 048 - 03:55:57
49:
Tap 049 - 04:10:43
50:
Tap 050 - 04:36:31
51:
Tap 051 - 04:26:49
52:
Tap 052 - 04:15:47
53:
Tap 053 - 04:06:36


Player ID does not exist!

– Ngươi là một tên thu nhập một tháng 2000 tiểu (nghèo) bác sĩ, chịu đủ sinh hoạt áp lực cùng tàn phá!
Thế nhưng là, ngày nào đó tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện tự mình mở hack. . .
Ngươi muốn làm một đài ruột thừa giải phẫu, thế là mở bụng dò xét:
Ngươi chạm đến ruột thừa: 【 ruột thừa: Khỏe mạnh! 】

Ngươi chạm đến kết tràng: 【 kết tràng: Khỏe mạnh! 】
Ngươi chạm đến ruột thừa: 【 ruột thừa: Đây là một cái viêm tính sinh mủ ruột thừa quái, lv15, hi hữu quái, đề nghị: Đi ruột thừa cắt bỏ thuật! 】
Tay ngươi lên đao rơi, viên mãn cắt xuống ruột thừa.
【 đinh! Đánh giết hi hữu ruột thừa quái, thu hoạch được: Ruột thừa cắt bỏ thuật kinh nghiệm +100, nhân dân tệ +100, màu trắng khâu lại châm một cái! 】
. . .
Ngươi là một tên cấp cứu bác sĩ ngoại khoa, ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ. . . Cứu người liền mạnh lên!