Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Phù Văn Của Ta Có Thể Thăng Cấp Audio

3.4/5 - (28 Vote)
2023-10-17
Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
22 2 tập mới
Lượt nghe: 6808

Điều kiện một: Hoàng Cân sĩ tốt phù văn một viên thỏa mãn

Điều kiện hai: Độc lập đánh giết phù văn quái vật 100 con thỏa mãn

Điều kiện ba: Mổ heo một đao năm ngàn lần huấn luyện thỏa mãn

Điều kiện bốn: Linh phù đan 10 cái thỏa mãn

Phù văn mở ra thăng cấp.

Ngài bản nguyên phù văn theo phổ thông phẩm chất 【 Hoàng Cân sĩ tốt 】 tấn thăng làm tinh phẩm phẩm chất 【 Hoàng Cân lực sĩ 】!

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:47:38
2:
Tap 002 - 04:45:30
3:
Tap 003 - 04:50:17
4:
Tap 004 - 04:54:09
5:
Tap 005 - 04:54:51
6:
Tap 006 - 05:06:51
7:
Tap 007 - 05:26:00
8:
Tap 008 - 05:04:12
9:
Tap 009 - 05:17:10
10:
Tap 010 - 05:16:14
11:
Tap 011 - 05:10:42
12:
Tap 012 - 05:09:24
13:
Tap 013 - 05:12:44
14:
Tap 014 - 05:01:30
15:
Tap 015 - 05:07:25
16:
Tap 016 - 05:03:19
17:
Tap 017 - 05:05:44
18:
Tap 018 - 04:51:56
19:
Tap 019 - 05:06:00
20:
Tap 020 - 04:51:49
21:
Tap 021 - 03:07:49
22:
Tap 022 - 02:13:49
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
Nghe thử server VIP