Quy Tắc Hệ Học Bá

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 30
Trạng thái:
Lượt nghe: 1207
【Tháng: 219】【Tuần: 28】【Ngày: 7
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:13:08
2:
Tap 002 - 03:21:04
3:
Tap 003 - 03:24:38
4:
Tap 004 - 03:53:11
5:
Tap 005 - 03:57:01
6:
Tap 006 - 04:08:12
7:
Tap 007 - 04:27:17
8:
Tap 008 - 04:22:32
9:
Tap 009 - 04:19:58
10:
Tap 010 - 04:26:57
11:
Tap 011 - 04:20:09
12:
Tap 012 - 04:19:57
13:
Tap 013 - 04:17:02
14:
Tap 014 - 04:29:31
15:
Tap 015 - 04:53:43
16:
Tap 016 - 05:08:03
17:
Tap 017 - 05:08:26
18:
Tap 018 - 05:17:33
19:
Tap 019 - 05:24:22
20:
Tap 020 - 05:26:26
21:
Tap 021 - 04:50:07
22:
Tap 022 - 04:43:41
23:
Tap 023 - 05:01:37
24:
Tap 024 - 05:06:58
25:
Tap 025 - 05:06:38
26:
Tap 026 - 05:12:49
27:
Tap 027 - 05:20:09
28:
Tap 028 - 05:22:21
29:
Tap 029 - 05:10:37
30:
Tap 030 - 05:40:29
Player ID does not exist!

( đã biết, hoa khôi Lâm Hiểu Tình có thể di động nặng tám mươi cân đồ vật, hỏi Lâm Hiểu Tình bạn học lực cánh tay là bao nhiêu? )

Đáp cánh tay trái 49 cân, cánh tay phải 67 cân.

( đã biết, một thêm một bằng với hai, hỏi 491 nhân với 709 kết quả là? )

Đáp 3 481 19.

Những người khác suy luận là thôi đạo; ta suy luận là bởi vì quả. Khó khăn đi nữa vấn đề bị nói lên lúc, câu trả lời đã rõ ràng.

Quá trình?

Xin lỗi, kết quả tài trọng yếu!