Từ Phong Thần Bắt Đầu Chư Thiên Lữ Trình

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 20
Trạng thái:
Lượt nghe: 2135
【Tháng: 347】【Tuần: 104】【Ngày: 14
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 06:29:41
2:
Tap 002 - 05:59:32
3:
Tap 003 - 05:45:08
4:
Tap 004 - 05:53:44
5:
Tap 005 - 05:57:28
6:
Tap 006 - 05:42:52
7:
Tap 007 - 05:48:51
8:
Tap 008 - 06:12:49
9:
Tap 009 - 05:32:52
10:
Tap 010 - 05:34:34
11:
Tap 011 - 04:55:54
12:
Tap 012 - 05:03:52
13:
Tap 013 - 05:10:14
14:
Tap 014 - 05:12:14
15:
Tap 015 - 05:02:09
16:
Tap 016 - 05:17:58
17:
Tap 017 - 05:32:58
18:
Tap 018 - 05:21:10
19:
Tap 019 - 05:36:47
20:
Tap 020 - 05:49:50
Player ID does not exist!

Phong Thần thế giới, tiên thần yêu ma ngang dọc. Đại kiếp giáng lâm, không thể tránh khỏi.

Phong Nguyên chấp chưởng Đại Thiên Thần Kính, ngang dọc chư thiên thời không, ngưng tụ khí số, tích góp thực lực, nghịch thiên cải mệnh.

Phượng hót Kỳ Sơn, cuối không địch lại Nhân đạo Chân long. . .

Đây là một cái từ Phong Thần thế giới bắt đầu chư thiên thần thoại.