• Trạng Thái

  • Loại truyện

  • Reset
Đông Phương

Ta Nhân Vật Phản Diện Sư Tôn Sủng Đồ

Thể loại: , , |
Trạng thái: | Số tập:

Lượt xem: 3.264 Lâm Bất Phàm xuyên qua tu tiên thế giới, trở thành một đời nữ ma đầu Phong Diệu Y người thứ mười thân truyền đệ tử, cũng là duy nhất nam đệ tử. Phía trên chín người sư tỷ từng cái đều là Thần Hoàng Chân Phượng chi tư, chỉ tiếc từng cái cũng bội phản sư môn. Đại sư tỷ Lục Thanh Sam, Huyền […]