Sắp xếp theo:

Hoa Sơn Hòa Thượng

1 bài viết truyện


2023-03-16

Ta Tại Thần Thoại Tam Quốc Làm Thiên Tử

10 tập | 5599

Xuyên việt đến thần thoại bản Hán Mạt, trở thành Hán Linh Đế không thích Đại Hoàng Tử Lưu Biện! Trước mắt Hoàng Cân chi loạn nổi lên, Lương Châu quân phiệt Đổng Trác nhìn chằm chằm, vốn cho là mình phải giống như trên lịch sử loại này bị Đổng Trác giết chết, lại đột nhiên giác tỉnh hệ thống, chiêu mộ Danh Thần mãnh tướng có xác suất có thể rút ra trên người bọn họ bộ phận thuộc tính. Chiêu mộ « Thần Tướng: Quan Vũ », lĩnh ngộ 《 Xuân Thu 》 Chân Đế! Chiêu mộ « Thần Tướng: Triệu Vân », thu được đỉnh cấp vũ kỹ ( Ngũ Long Bá Vương Thương )! Chiêu mộ « nhất đại kiêu hùng: Tào Tháo », thu được thiên phú « bá đạo »! Chiêu mộ « Chuẩn Thần đem: Nhan Lương », thu được thiên phú « kiêu dũng »! … Ko triệu hoán , chỉ là chiêu mộ mãnh tướng làm tay chân thì sẽ tăng cường thiên phú bản thân , ngoài ra được thưởng 1 chút đồ Có tiên đạo , võ đạo , văn đạo các kiểu :v