Huyền Huyễn
Vu Sư Chi Lữ
2.3/5 - (14 Vote)

– Cho ta vô tận tri thức, ta lợi dụng tự thân hành động điểm tựa, khuấy động vô tận Thế giới. Cố sự giảng giải chính là một tên Cách Lâm Vu sư, y dựa vào trí tuệ và vận mệnh của chính mình, học tập chính mình đặc biệt Vu sư tri thức, du lịch dị vực Thế giới, tham gia văn minh khác nhau trong lúc đó chiến tranh cố sự.

Huyền Huyễn
Vu Sư Truyền Kỳ Chi Lữ
3.4/5 - (17 Vote)

– Một xuyên việt giả, mang theo chip thông minh, ở phù thủy trên đường dần dần trở thành truyền kỳ…


42 tập - 3215