Tây Du: Bắt đầu Để Quan Âm Lựa Chọn Ba Cái Thạch Hầu

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập: 10
Trạng thái:
Lượt nghe: 2932
【Tháng: 2932】【Tuần: 1158】【Ngày: 93
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:29:13
2:
Tap 002 - 05:14:22
3:
Tap 003 - 05:16:12
4:
Tap 004 - 05:02:39
5:
Tap 005 - 05:26:08
6:
Tap 006 - 05:02:45
7:
Tap 007 - 05:11:12
8:
Tap 008 - 05:27:40
9:
Tap 009 - 05:34:50
10:
Tap 010 - 06:02:15
Player ID does not exist!

Quyển Tiểu Liêm xuyên qua Tây Du, thành vì Quyển Liêm thần tướng.

Để người tiếc nuối là, cứ việc Quyển Tiểu Liêm vì Ngọc Đế lập xuống công lao hãn mã, nhưng là đề xuất thỉnh kinh đổi lại người lúc, lại trước giờ mấy trăm năm bị Ngọc Đế đánh rớt Lưu Sa hà, mỗi bảy ngày nhận hết phi kiếm xuyên tim nỗi khổ.

Rốt cuộc phản sáo lộ hệ thống đến, Quyển Tiểu Liêm phát thề, có ta ở đây thỉnh kinh có thể thành công, ta tại trước mặt các vị gọi cha!

Thủy Liêm động trước, Quyển Tiểu Liêm hóa thân Hà Thần: Trẻ tuổi Quan Âm Bồ Tát nha, ngươi mất là cái này cái kim (Hỗn Độn Ma Viên) hầu tử, còn là cái này cái ngân (Đấu Chiến Thắng Phật) hầu tử, còn là cái này cái phổ thông (Linh Minh Thạch Hầu) hầu tử nha?

Tích! Phản sáo lộ thành công, thu hoạch đến: Nhất Khí Hóa Tam Thanh.

Quyển Tiểu Liêm: Trẻ tuổi Lý Tĩnh nha, ngươi mất a cái này cái kim (Kim Cương Ba Bỉ) Na Tra, còn là cái này cái ngân (Ma Hoàn) Na Tra, còn là cái này cái phổ thông (Liên Ngẫu La Lỵ) Na Tra nha? Chỉ cần ngươi đoán đúng rồi, ta liền đều cho ngươi đây.

Quyển Tiểu Liêm: Trẻ tuổi Quan Âm nha, ngươi mất là cái này cái kim (Đại Uy Thiên Long) Đường Tam Tạng, còn là cái này cái ngân (Công Đức Phật) Đường Tam Tạng, còn là cái này cái. . .

Đại náo Thiên Cung lúc, Hoa Quả sơn bảy thánh chỉ là từ Thủy Liêm động bên trong đi ra đến, Chiến Thiên Đại Thánh Hỗn Độn Ma Viên, Bình Thiên Đại Thánh Đấu Chiến Thắng Phật, Di Sơn Đại Thánh Kim Cương Ba Bỉ Na Tra, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Phúc Hải Đại Thánh Ma Hoàn Na Tra. . .