Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Search in posts
Search in pages

Thập Phương Thần Vương Audio

3.4/5 - (17 Vote)
Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:
10465
Giọng nam: 120 tập

– Thập Phương Thiên Vực, cường giả vi tôn, thiếu niên Lâm Thiên ngẫu lấy được thần bí thiết kiếm, luyện Vô Thượng Võ Đạo, tu Trận Thuật Thần Pháp, chiến Vạn Tộc thiên kiêu mà không bại! Thất Xích Kiếm mũi nhọn đung đưa Bát Hoang, Thập Phương Thiên bên trong, ta vì Chí Tôn Thần Vương!

– Cảnh giới phân biệt là Luyện Thể, Thần Mạch, Thức Hải, Ngự Không, Thông Tiên, Đại Đạo, Ngộ Chân, Niết Bàn, Hỗn Độn đạo môn

Đọc truyện chữ Đọc truyện tranh 👆

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:14:56
2:
Tap 002 - 02:55:31
3:
Tap 003 - 02:55:01
4:
Tap 004 - 02:45:07
5:
Tap 005 - 02:59:13
6:
Tap 006 - 02:58:22
7:
Tap 007 - 02:43:52
8:
Tap 008 - 02:46:32
9:
Tap 009 - 02:51:34
10:
Tap 010 - 02:39:40
11:
Tap 011 - 02:43:29
12:
Tap 012 - 02:42:35
13:
Tap 013 - 02:34:15
14:
Tap 014 - 02:52:36
15:
Tap 015 - 03:03:49
16:
Tap 016 - 03:06:00
17:
Tap 017 - 03:14:19
18:
Tap 018 - 02:52:27
19:
Tap 019 - 02:56:59
20:
Tap 020 - 02:48:52
21:
Tap 021 - 02:38:28
22:
Tap 022 - 02:40:38
23:
Tap 023 - 02:40:04
24:
Tap 024 - 02:27:12
25:
Tap 025 - 02:34:31
26:
Tap 026 - 02:36:50
27:
Tap 027 - 02:43:50
28:
Tap 028 - 03:01:15
29:
Tap 029 - 03:21:43
30:
Tap 030 - 03:02:19
31:
Tap 031 - 03:12:32
32:
Tap 032 - 03:23:09
33:
Tap 033 - 02:55:02
34:
Tap 034 - 03:01:27
35:
Tap 035 - 03:16:28
36:
Tap 036 - 03:39:58
37:
Tap 037 - 03:17:39
38:
Tap 038 - 03:11:25
39:
Tap 039 - 03:38:10
40:
Tap 040 - 03:27:58
41:
Tap 041 - 03:17:15
42:
Tap 042 - 03:15:46
43:
Tap 043 - 03:21:53
44:
Tap 044 - 03:14:49
45:
Tap 045 - 03:14:10
46:
Tap 046 - 03:18:47
47:
Tap 047 - 03:23:50
48:
Tap 048 - 03:12:41
49:
Tap 049 - 03:12:04
50:
Tap 050 - 03:25:44
51:
Tap 051 - 03:17:01
52:
Tap 052 - 03:29:45
53:
Tap 053 - 03:32:14
54:
Tap 054 - 03:11:11
55:
Tap 055 - 03:25:41
56:
Tap 056 - 03:32:40
57:
Tap 057 - 03:29:18
58:
Tap 058 - 03:34:58
59:
Tap 059 - 03:21:11
60:
Tap 060 - 03:30:35
61:
Tap 061 - 03:21:55
62:
Tap 062 - 03:38:14
63:
Tap 063 - 03:36:51
64:
Tap 064 - 03:09:12
65:
Tap 065 - 03:33:12
66:
Tap 066 - 03:31:57
67:
Tap 067 - 03:40:27
68:
Tap 068 - 03:11:08
69:
Tap 069 - 03:23:33
70:
Tap 070 - 03:07:22
71:
Tap 071 - 03:09:03
72:
Tap 072 - 03:01:57
73:
Tap 073 - 02:59:11
74:
Tap 074 - 03:12:34
75:
Tap 075 - 03:10:27
76:
Tap 076 - 03:20:39
77:
Tap 077 - 03:45:10
78:
Tap 078 - 03:00:26
79:
Tap 079 - 03:29:23
80:
Tap 080 - 03:24:15
81:
Tap 081 - 03:36:21
82:
Tap 082 - 03:44:10
83:
Tap 083 - 03:57:17
84:
Tap 084 - 04:15:48
85:
Tap 085 - 03:43:51
86:
Tap 086 - 03:38:55
87:
Tap 087 - 03:32:40
88:
Tap 088 - 03:48:06
89:
Tap 089 - 03:42:04
90:
Tap 090 - 03:53:03
91:
Tap 091 - 03:48:11
92:
Tap 092 - 03:32:30
93:
Tap 093 - 03:50:48
94:
Tap 094 - 03:29:39
95:
Tap 095 - 03:25:14
96:
Tap 096 - 03:29:54
97:
Tap 097 - 03:05:11
98:
Tap 098 - 03:37:01
99:
Tap 099 - 03:24:47
100:
Tap 100 - 03:28:02
101:
Tap 101 - 03:41:46
102:
Tap 102 - 03:37:14
103:
Tap 103 - 03:41:38
104:
Tap 104 - 03:30:37
105:
Tap 105 - 03:25:40
106:
Tap 106 - 03:21:12
107:
Tap 107 - 03:23:35
108:
Tap 108 - 03:32:07
109:
Tap 109 - 03:45:40
110:
Tap 110 - 03:33:54
111:
Tap 111 - 03:26:14
112:
Tap 112 - 03:24:42
113:
Tap 113 - 03:40:54
114:
Tap 114 - 03:25:48
115:
Tap 115 - 03:34:07
116:
Tap 116 - 03:42:59
117:
Tap 117 - 04:17:23
118:
Tap 118 - 04:05:02
119:
Tap 119 - 03:48:30
120:
Tap 120 - 03:44:21
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
33:
Tap 033
34:
Tap 034
35:
Tap 035
36:
Tap 036
37:
Tap 037
38:
Tap 038
39:
Tap 039
40:
Tap 040
41:
Tap 041
42:
Tap 042
43:
Tap 043
44:
Tap 044
45:
Tap 045
46:
Tap 046
47:
Tap 047
48:
Tap 048
49:
Tap 049
50:
Tap 050
51:
Tap 051
52:
Tap 052
53:
Tap 053
54:
Tap 054
55:
Tap 055
56:
Tap 056
57:
Tap 057
58:
Tap 058
59:
Tap 059
60:
Tap 060
61:
Tap 061
62:
Tap 062
63:
Tap 063
64:
Tap 064
65:
Tap 065
66:
Tap 066
67:
Tap 067
68:
Tap 068
69:
Tap 069
70:
Tap 070
71:
Tap 071
72:
Tap 072
73:
Tap 073
74:
Tap 074
75:
Tap 075
76:
Tap 076
77:
Tap 077
78:
Tap 078
79:
Tap 079
80:
Tap 080
81:
Tap 081
82:
Tap 082
83:
Tap 083
84:
Tap 084
85:
Tap 085
86:
Tap 086
87:
Tap 087
88:
Tap 088
89:
Tap 089
90:
Tap 090
91:
Tap 091
92:
Tap 092
93:
Tap 093
94:
Tap 094
95:
Tap 095
96:
Tap 096
97:
Tap 097
98:
Tap 098
99:
Tap 099
100:
Tap 100
101:
Tap 101
102:
Tap 102
103:
Tap 103
104:
Tap 104
105:
Tap 105
106:
Tap 106
107:
Tap 107
108:
Tap 108
109:
Tap 109
110:
Tap 110
111:
Tap 111
112:
Tap 112
113:
Tap 113
114:
Tap 114
115:
Tap 115
116:
Tap 116
117:
Tap 117
118:
Tap 118
119:
Tap 119
120:
Tap 120
Truyện Thập Phương Thần Vương Audio thuộc thể loại của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ với số tập là 120. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Thập Phương Thần Vương tại đây:

Truyện đề cử:

2023-09-21
bai-lan-the-tu-ta-viet-bach-trieu-hoang-hau-nhap-yen-chi-binh.jpeg

Bãi Lạn Thế Tử, Ta Viết Bách Triều Hoàng Hậu Nhập Yên Chi Bình

5/5 - (1 Vote)
Huyền Ảo -
10 tập | 473

Xuyên việt huyền huyễn thế giới, Lục Niệm Ly trở thành Đại Phụng hoàng triều Trấn Bắc Vương Thế tử, lại là trời sinh phế thể, không cách nào tu luyện, bị ép hóa thân hoàng triều đệ nhất hoàn khố, thu hoạch được bày nát hệ thống.Chỉ cần bày nát liền có thể thu hoạch được ban thưởng, thiên hạ đệ nhất tổ chức tình báo Bách Hiểu đường, tuyệt thế sát thủ Lục Kiếm Nô, truyền thế danh kiếm Thiên Vấn, tung hoành thiên hạ Đại Tuyết Long kỵ. . .Tu luyện? Tranh bá? Không tồn tại! Gánh hát nghe hát, phong hoa tuyết nguyệt, không làm nhân sự, mở bày!Thế tử một mình sáng tạo Yên Chi bình, bách triều Hoàng hậu đều nhập bảng!Một ngày kia, bản Thế tử muốn giơ lên Yên Chi bình, bảng khai thiên môn. Thử hỏi trên trời tiên tử, ai dám tới đây nhân gian!

2023-09-21
chu-thien-chien-truong-bat-dau-ta-o-hong-hoang-mo-ra-tham-uyen-thong-dao.jpeg

Chư Thiên Chiến Trường: Bắt Đầu Ta Ở Hồng Hoang Mở Ra Thâm Uyên Thông Đạo

3.7/5 - (3 Vote)
Hệ Thống -
7 tập | 812

« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Chư Thiên Chiến Trường: Bắt Đầu Ta Ở Hồng Hoang Mở Ra Thâm Uyên Thông Đạo »Tô Thần xuyên việt đến rồi Hồng Hoang Thế Giới, kết quả bắt đầu liền mở ra Thâm Uyên thông đạo.Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang cùng Vô Tận Thâm Uyên hai cái vị diện sôi trào, Thiên Đạo ý chí và Thâm Uyên Chúa Tể lẫn nhau mơ ước.Thâm Uyên Ác Ma như thủy triều từ thông đạo tuôn ra, ở Thiên Đạo ý chí bày mưu đặt kế phía dưới, Hồng Hoang đi hướng phát sinh chếch đi.Từ đó Vu Yêu Nhị Tộc không lại đại chiến không ngớt, Tam Thanh không lại lẫn nhau nhằm vào tính kế, tây phương Phật Giáo cũng không đoái hoài tới đào đông phương góc nhà, ngược lại vội vàng tính kế Thâm Uyên Ác Ma.Không được ưa thích Vu Yêu Nhị Tộc, trở thành đối kháng Ác Ma quân chủ lực.Thánh Nhân đệ tử bỏ xuống quá khứ thành kiến, liên hợp đối kháng Thâm Uyên Ác Ma.Nhân tộc tu sĩ đại quân giữ được một tòa lại một tọa pháo đài, kích sát vô số Ác Ma.Nhưng mà, Thâm Uyên vị diện chỉ là vừa mới bắt đầu.Làm Tô Thần từng bước đem Ma Giới, Thần Giới, Vong Linh giới, Marvel thế giới thông đạo mở ra thời điểm, một cái đáng sợ Chư Thiên Chiến Trường đang từ từ hình thành.Chú thích: Hồng Hoang có nhiều phiên bản sức mạnh, Thâm Uyên cũng thế, nó giống như Marvel chủ vũ trụ Earth-616 với Earth-199999. Nên khi đọc truyện, các thế giới bị liên kết với Chư Thiên Chiến Trường, cấp bậc sức mạnh sẽ dựa theo tác giả.Giới thiệu qua về Thâm Uyên: trong nhiều truyện, Thâm Uyên đều là nơi hội tụ ác niệm, tà niệm, mặt trái của thế giới, vũ trụ… có vô số chủng tộc, chuyên xâm lấn các thế giới khác nhau.Cấp độ sức mạnh của Thâm Uyên phụ thuộc vào sức mạnh của mặt phải thế giới, ví dụ trong truyện x, cả vị diện chỉ là 1 thế giới, thì sức mạnh của Thâm Uyên này là nhỏ yếu nhất, vị diện là vũ trụ, Thâm Uyên sẽ cực mạnh, vì nó hấp thu mặt trái của vũ trụ đấy.Trong truyện này, map là cả chư thiên vạn giới, cho nên Thâm Uyên ở đây là bản Pro Ultra Max Plus. Mạnh ngang Hồng Hoang.TRUYỆN TÁC RA HƠN 200C, NHƯNG MỖI CHƯƠNG ĐỀU CÓ HƠN 4K CHỮ. NÊN CŨNG CÓ THỂ COI NGANG VỚI 300-350 CHƯƠNG BÌNH THƯỜNG.

2023-09-21
toan-dan-linh-chu-tu-nguoi-lam-vuon-den-than-nong-dai-de.jpeg

Toàn Dân Lĩnh Chủ: Từ Người Làm Vườn Đến Thần Nông Đại Đế!

2/5 - (6 Vote)
Huyền Ảo -
5 tập | 768

« mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Toàn dân lĩnh chủ: Từ người làm vườn đến Thần Nông Đại Đế! »Ngoại Thần xâm lấn Lam Tinh, Vĩnh Dạ hàng lâm. May mắn Thiên Đạo giác tỉnh, mỗi người có thể chuyển chức thành lĩnh chủ, chống đỡ thi triều, Trùng Tộc chờ(các loại)!Đáng sợ hơn là, Ma Thần còn ý đồ sửa chữa lịch sử, từ trên căn bản hủy diệt nhân loại!Từng cái dị văn mang, thời không phó bản xuất hiện.Giang Dạ xuyên việt đến tận đây, chưa từng nghĩ chuyển chức thành yếu nhất thực vật lĩnh chủ: Người làm vườn.Nhưng kiếp trước khai thác game phần mềm hack hóa thành Ngón Tay Vàng!Không chỉ có thể triệu hoán hoa hướng dương, Peashooter, còn có thể tiến hành biên tập, hợp thành!« hoa hướng dương » dung hợp « Thiểm Thiểm trái cây »= lóng lánh thái dương hoa hướng dương« Doom-shroom » dung hợp « chiết xuất urani »= mạt nhật nấm hạt nhân!« Bonk Choy » dung hợp « Star Platinum »= Quyền Hoàng thái sư phụ« Tequila » dung hợp « Tuyệt Thế Kiếm Hồn »= Cửu Diệp kiếm thảo!Làm ngày tận thế tới, vô tận thi triều bao phủ thành thị.Giang Dạ lại thuận tay trồng ra một Đóa Đóa đám mây hình nấm, thậm chí tế xuất Dual Vector Foil Walnut nghiền ép Ma Thần lúc.Đám người hỏng mất.“Cái này TM là thực vật lĩnh chủ ?”Từ Hắc Thiết 1 level bắt đầu, cấp 1