Sắp xếp theo:

Huyền Huyễn

1 bài viết truyện


2020-05-27

Ta Bảy Tuổi Liền Thành Tổ Sư Gia

– Dương Niệm vượt qua đến một cái tiểu thí hài nhi trên thân, thu được Mạnh Nhất Tổ Sư Gia hệ thống, hệ thống yêu cầu bảy tuổi trước thành lập mạnh nhất tông môn, trở thành trong lịch sử nhỏ nhất tổ sư gia. Sau đó manh oa mang theo hệ thống học khắp thiên hạ võ học, tinh thông luyện đan chế dược, biết rõ từ xưa đến nay. . . Trở thành lớn nhất học rộng tài cao tổ sư gia! Tu luyện cái kia là không thể nào tu luyện, cả một đời đều khó có khả năng tu luyện. 1 triệu đệ tử tu luyện, ta liền có thể kiếm kinh nghiệm. ” đinh! 1 triệu đệ tử đang tu luyện, tu vi 1000000000000!” “Đinh! Chúc mừng kí chủ thu hoạch được 1000000000000 điểm tu vi, trở thành Hồng Mông Chí Tôn!” Ai nói tu luyện khó khăn? Ta không cẩn thận liền max cấp!