Vô Địch Kiếm Vực

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập: 56
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 09:02:43
2:
Tap 002 - 08:47:29
3:
Tap 003 - 08:27:46
4:
Tap 004 - 07:37:18
5:
Tap 005 - 08:49:58
6:
Tap 006 - 09:48:24
7:
Tap 007 - 09:50:23
8:
Tap 008 - 08:53:27
9:
Tap 009 - 09:28:35
10:
Tap 010 - 09:35:33
11:
Tap 011 - 09:52:36
12:
Tap 012 - 08:10:50
13:
Tap 013 - 08:18:52
14:
Tap 014 - 08:37:35
15:
Tap 015 - 10:26:17
16:
Tap 016 - 10:03:44
17:
Tap 017 - 10:23:08
18:
Tap 018 - 10:24:51
19:
Tap 019 - 10:05:20
20:
Tap 020 - 10:35:30
21:
Tap 021 - 10:16:18
22:
Tap 022 - 10:24:37
23:
Tap 023 - 10:23:27
24:
Tap 024 - 10:13:45
25:
Tap 025 - 10:32:52
26:
Tap 026 - 10:33:30
27:
Tap 027 - 10:25:32
28:
Tap 028 - 10:39:29
29:
Tap 029 - 10:23:41
30:
Tap 030 - 10:15:25
31:
Tap 031 - 10:04:42
32:
Tap 032 - 09:50:01
33:
Tap 033 - 09:52:30
34:
Tap 034 - 10:01:29
35:
Tap 035 - 10:09:44
36:
Tap 036 - 09:58:31
37:
Tap 037 - 10:08:10
38:
Tap 038 - 10:31:43
39:
Tap 039 - 10:35:16
40:
Tap 040 - 10:03:39
41:
Tap 041 - 09:57:15
42:
Tap 042 - 09:57:46
43:
Tap 043 - 09:54:22
44:
Tap 044 - 10:04:37
45:
Tap 045 - 10:08:15
46:
Tap 046 - 11:00:40
47:
Tap 047 - 10:38:24
48:
Tap 048 - 10:25:41
49:
Tap 049 - 10:24:23
50:
Tap 050 - 10:18:50
51:
Tap 051 - 10:08:31
52:
Tap 052 - 10:09:19
53:
Tap 053 - 09:59:45
54:
Tap 054 - 10:17:20
55:
Tap 055 - 10:16:03
56:
Tap 056 - 11:24:27


Player ID does not exist!
– Từ xưa tới nay, phong hiệu Kiếm Hoàng chính là để chỉ người dùng kiếm mạnh nhất của thế giới này.
Một kiếm phá vạn pháp.

Ở Nam Vực, Đạo Tôn cùng Võ Thần vẫn luôn tồn tại nhưng lần cuối cùng Kiếm Hoàng xuất hiện cũng là mấy nghìn năm trước rồi.
Dương Diệp là đệ tử tạp dịch của Kiếm Tông. Trong một lần vô tình có được vòng xoáy thần bí, hắn đã bước chân lên con đường kiếm đạo khác với mọi người.