Vô Hạn Chi Thần Thoại Nghịch Tập

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 30
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:41:24
2:
Tap 002 - 05:00:12
3:
Tap 003 - 05:05:51
4:
Tap 004 - 04:41:42
5:
Tap 005 - 04:35:20
6:
Tap 006 - 04:57:16
7:
Tap 007 - 05:15:26
8:
Tap 008 - 05:44:05
9:
Tap 009 - 05:11:17
10:
Tap 010 - 05:27:30
11:
Tap 011 - 05:31:26
12:
Tap 012 - 05:14:46
13:
Tap 013 - 05:14:30
14:
Tap 014 - 05:37:55
15:
Tap 015 - 05:57:37
16:
Tap 016 - 05:53:08
17:
Tap 017 - 05:46:46
18:
Tap 018 - 05:49:16
19:
Tap 019 - 05:40:13
20:
Tap 020 - 05:34:49
21:
Tap 021 - 05:49:45
22:
Tap 022 - 05:47:38
23:
Tap 023 - 05:28:29
24:
Tap 024 - 05:06:17
25:
Tap 025 - 05:22:42
26:
Tap 026 - 05:19:11
27:
Tap 027 - 05:16:32
28:
Tap 028 - 05:25:41
29:
Tap 029 - 05:14:52
30:
Tap 030 - 05:18:01


Player ID does not exist!
Lần này là một cái Xuyên Việt Giả!
Quyển 1 : Luân hồi bắt đầu (Thiếu Lâm Ngũ Tổ)
Quyển 2: Tá Lĩnh Kiếm Sĩ (Ma Thổi Đèn: Nộ Tinh Tương Tây)
Quyển 3: Viên Công Kiếm Pháp (Việt Nữ Kiếm)
Quyển 4: Phi Đao Khoái Kiếm (Tiểu Lý Phi Đao)

Quyển 5: Trung Thần Thông – Vương Trùng Dương
Quyển 6: Trấn Hồn Nhai-Rakshasa Street
Quyển 7:Thuần Dương đạo nhân
Quyển 8: