Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Vô Tận Đan Điền Audio

2020-02-22
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
73
Lượt nghe: 63567

– Khí Hải, tu luyện giả nạp khí căn bản; đan điền, thiên phú, hóa khí trụ cột. Thiên phú cao người, một cái Khí Hải thường thường trôi nổi mấy cái đan điền. Đan điền càng nhiều, thiên phú càng cao, nạp khí, hóa khí tốc độ cũng lại càng nhanh. Người cả đời Khí Hải trong có mấy cái đan điền, là trời sinh nhất định đấy. Nhưng, nếu như may mắn đã nhận được có thể cải biến đan điền số lượng pháp quyết đâu này?Người khác dùng một cái đan điền tu luyện, ngươi dùng mười cái, trăm…

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 07:57:15
2:
Tap 002 - 03:18:57
3:
Tap 003 - 05:18:55
4:
Tap 004 - 05:19:53
5:
Tap 005 - 05:26:29
6:
Tap 006 - 05:19:53
7:
Tap 007 - 05:27:32
8:
Tap 008 - 05:26:51
9:
Tap 009 - 05:30:38
10:
Tap 010 - 05:31:22
11:
Tap 011 - 05:27:11
12:
Tap 012 - 05:28:35
13:
Tap 013 - 05:26:09
14:
Tap 014 - 05:25:12
15:
Tap 015 - 05:27:06
16:
Tap 016 - 05:19:13
17:
Tap 017 - 05:22:13
18:
Tap 018 - 05:26:45
19:
Tap 019 - 05:24:59
20:
Tap 020 - 05:25:08
21:
Tap 021 - 05:23:42
22:
Tap 022 - 05:27:16
23:
Tap 023 - 05:27:48
24:
Tap 024 - 05:23:08
25:
Tap 025 - 05:20:22
26:
Tap 026 - 05:24:43
27:
Tap 027 - 05:28:03
28:
Tap 028 - 05:28:13
29:
Tap 029 - 05:26:15
30:
Tap 030 - 05:22:58
31:
Tap 031 - 05:23:29
32:
Tap 032 - 05:23:44
33:
Tap 033 - 05:27:58
34:
Tap 034 - 05:26:49
35:
Tap 035 - 05:22:52
36:
Tap 036 - 05:26:14
37:
Tap 037 - 05:27:13
38:
Tap 038 - 05:22:28
39:
Tap 039 - 05:30:23
40:
Tap 040 - 05:30:57
41:
Tap 041 - 05:30:45
42:
Tap 042 - 05:23:02
43:
Tap 043 - 05:24:35
44:
Tap 044 - 05:21:46
45:
Tap 045 - 05:22:52
46:
Tap 046 - 05:21:27
47:
Tap 047 - 05:23:21
48:
Tap 048 - 05:23:05
49:
Tap 049 - 05:22:31
50:
Tap 050 - 05:24:34
51:
Tap 051 - 05:26:27
52:
Tap 052 - 05:25:41
53:
Tap 053 - 05:25:05
54:
Tap 054 - 05:25:23
55:
Tap 055 - 05:22:39
56:
Tap 056 - 05:24:15
57:
Tap 057 - 05:28:14
58:
Tap 058 - 05:28:58
59:
Tap 059 - 05:26:40
60:
Tap 060 - 05:28:23
61:
Tap 061 - 05:27:17
62:
Tap 062 - 05:27:33
63:
Tap 063 - 05:24:38
64:
Tap 064 - 05:26:22
65:
Tap 065 - 05:27:05
66:
Tap 066 - 05:31:55
67:
Tap 067 - 05:23:58
68:
Tap 068 - 05:24:22
69:
Tap 069 - 05:28:13
70:
Tap 070 - 05:24:28
71:
Tap 071 - 05:27:42
72:
Tap 072 - 05:28:37
73:
Tap 073 - 03:45:55
Nghe thử server VIP
Truyện Vô Tận Đan Điền Audio thuộc thể loại , của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ , với số tập là 73. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Vô Tận Đan Điền tại đây: