Vũ Thánh Thế Gia

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 5
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:14:27
2:
Tap 002 - 05:00:59
3:
Tap 003 - 05:09:05
4:
Tap 004 - 05:06:12
5:
Tap 005 - 04:58:32


Player ID does not exist!

Quan Gia, Thuỷ tổ Quan Vân Trường, một thân thần công đăng phong tạo cực, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao, thiên hạ không người không phục, được tôn xưng là Võ Thánh.

Quan Mạc Nhai, mười ba tuổi kế thừa Võ Thánh thế gia Quan Gia vị trí gia chủ.