Long Tượng Thiên Ma

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 10
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:32:58
2:
Tap 002 - 05:32:21
3:
Tap 003 - 06:32:51
4:
Tap 004 - 06:27:16
5:
Tap 005 - 06:34:02
6:
Tap 006 - 06:02:16
7:
Tap 007 - 06:18:24
8:
Tap 008 - 06:37:13
9:
Tap 009 - 06:18:49
10:
Tap 010 - 05:54:06


Player ID does not exist!

Hồng hoang thái cổ, vạn tộc tranh đấu.

Thần ma ác chiến, chư thiên đế vẫn.

Bà Sa thế giới, hóa thành địa ngục giữa trần gian.

Chúng sinh, giãy dụa ở tại vô biên Khổ hải.

Vạn năm thời gian, vội vã qua đi…

Hiện nay, Vũ Tôn Giang Thượng Vân, sống lại ở tại mười ba năm trước, tự hắn mở hai mắt ra, liền xin thề chọc thủng này ma vụ bao phủ trời xanh.