Sắp xếp theo:

Huyền Huyễn

4 bài viết truyện


2021-08-07

Luyện Thần Lĩnh Vực

3.1/5 - (24 Vote)
45 tập | 12828 | ,

Chưởng phong thất diệu động càn khôn, chân đạp toái giới luyện tinh thần. Du Hí Chí Tôn Lâm Mộc Vũ, ly kỳ xuyên qua thế giới khác. Luyện chế Thánh đan thần khí, luyện hóa chung cực võ hồn; Thức tỉnh có một không hai tuyệt học, danh uy chấn nhiếp thiên hạ. Mỹ nữ Dược sư, tuyệt sắc Quận Chủ, khuynh quốc Công Chủ, tận cầm Cổ chưởng; Vạn dặm sơn hà, vô thượng vương tọa, tận đạp dưới chân; Du Hí Cuồng Long, dị thế tranh bá.

2021-08-05

Thần Tú Chi Chủ

4.2/5 - (12 Vote)

Ta! Chung Thần Tú! Trời sinh Tú nhi, một đường vượt qua thanh tú, chết đều muốn thanh tú! Đây là một vị Tú nhi, tại thế giới khác không ngừng thanh tú xuất quần luân, thanh tú xuất cá tính, thanh tú xuất chúng ta sinh chuyện xưa… Mới là lạ a!

2021-04-24

Võng Du Chi Vô Song Giáo Hoàng

4.4/5 - (9 Vote)
28 tập | 3104 | ,

– NPC chỉ là một đoạn số liệu, nhưng ở thế giới trò chơi, người chơi cảm giác không phải là một đoạn số liệu. Linh hồn, nguyên ở tư duy cùng tín niệm. Theo Tân Thủ thôn Quang Minh Unicron đến Thánh Quang thành Quang Minh Thánh Long, hắn quỷ dị mà lẫn vào tiến vào NPC trận doanh thế lực thay đổi. Tín đồ, thần quan, áo trắng chủ tế, hắn biểu thị vú em bề bộn nhiều việc. Xem Thánh Quang tế tự như thế nào tả hữu Quang Ám cuộc chiến, đùa giỡn chỉ thiên hạ anh hào, cười xem gió đã bắt đầu thổi Vân Lạc. Cái này, là một cái thiện lương vú em thần côn chi lộ…

2020-12-15

Tiêu Dao Mộng Lộ

4.2/5 - (23 Vote)

– Thâm sơn trạch nam, một đường làm ruộng, nuôi cá, nằm mơ, tiện thể nhàn nhã trưởng thành cố sự. Ồ? Cuối cùng không cẩn thận chinh phục chư thiên vạn giới, trở thành đại BOSS? Chẳng lẽ ta còn chưa tỉnh ngủ?