Xuyên Việt Chư Thiên Vạn Giới

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập:
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Bạn nghe truyện bị giật, lag? => Cách xử lý

Bạn đang nghe đến Tập
Nghe tiếp:     
1: Tap 001 - 05:31:40
2: Tap 002 - 05:06:21
3: Tap 003 - 03:42:21
4: Tap 004 - 03:51:38
5: Tap 005 - 03:59:25
6: Tap 006 - 04:07:27
7: Tap 007 - 04:57:55
8: Tap 008 - 04:17:57
9: Tap 009 - 04:28:31
10: Tap 010 - 04:00:58
11: Tap 011 - 04:15:30
12: Tap 012 - 04:17:43
13: Tap 013 - 05:21:27
14: Tap 014 - 05:26:17
15: Tap 015 - 05:07:30
16: Tap 016 - 05:00:22
17: Tap 017 - 04:36:28
18: Tap 018 - 05:21:08
19: Tap 019 - 05:02:04
20: Tap 020 - 05:47:14
21: Tap 021 - 06:19:16
22: Tap 022 - 05:19:38
23: Tap 023 - 05:41:30
24: Tap 024 - 05:18:39
25: Tap 025 - 06:19:32


Player ID does not exist!

Với thần thoại thời đại đoạt xá…… Ở Già Thiên thế giới độc tôn.
Nhất hoa nhất thế giới, một diệp một bồ đề, hoàn mỹ đấu phá, thần thoại Hồng Hoang, hiện đại đô thị, Marvel vũ trụ, hoành hành chư thiên vạn giới, tiếu ngạo muôn đời trời cao, ta là Hỗn Độn Thiên Đế. ( bổn chuyện xưa cập nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, chớ bắt chước. )