Các truyện Cập nhật FULL tháng 9/2022:

– Không nghe được các bạn Xóa lịch sử duyệt hoặc cài lại trình duyệt Chrome nhé!

————————————————————————————————-

Nếu nghe bị giật các bạn cài app VPN chọn location Singapore nhé!