Nếu nghe bị giật các bạn cài app VPN chọn location Singapore nhé!